Polecenie - przepisy prawne

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polecenie - przepisy prawne - strona 1 Polecenie - przepisy prawne - strona 2

Fragment notatki:

Polecenie Art. 982. k.c.
Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).
Polecenie polega na tym, że spadkodawca w testamencie zobowiązuje spadkobiercę lub zapisobiercę do określonego działania nie czyniąc nikogo wierzycielem . Konstrukcja polecenia nie tworzy węzła obligacyjnego pomiędzy zobowiązanym a jakimkolwiek podmiotem , mimo, że nakłada obowiązek , przy czym może to być obowiązek zarówno o charakterze materialnym jak i niematerialnym - ta specyficzna instytucja prawna ma głębokie korzenie historyczne i stosowana jest w takich sferach, gdzie konstrukcja zobowiązania cywilnego byłaby niecelowa lub niewłaściwa.
Polecenie ustanawia się w szczególności w celu: Uczczenia pamięci spadkodawcy - np. zobowiązuję syna do zaprojektowania nagrobka. Względy tradycji rodzinnej - np. zobowiązuję syna do kontynuowania prowadzenia albumu fotografii rodzinnych. Korzyści dla obciążonego poleceniem - np. zobowiązuję syna do ukończenia studiów wyższych . W interesie osoby trzeciej - np. zobowiązuję syna do wspierania w miarę możliwości ciotki . W interesie społecznym - np. zobowiązuję syna do złożenia w depozycie muzeum rodzinnego zegara. Wykonanie jakiejś czynności o innym charakterze - np . zobowiązuję syna do przejrzenia korespondencji i zniszczenia listów, które nie mają charakteru zawodowego .
Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, wykonawca testamentu lub w przypadku polecenia w interesie społecznym właściwy organ państwowy , przy czym obowiązek ten dochodzony jest w procesie trzeba pamiętać, że żaden z tych podmiotów nie jest wierzycielem. W braku odmiennej woli spadkodawcy można żądać wykonania polecenia w chwili ogłoszenia testamentu , zapisobierca lub dalszy zapisobierca obciążony poleceniem może się wstrzymać do momentu wykonania zapisu. Jeżeli spadkobierca testamentowy obciążony poleceniem nie chce lub nie może dziedziczyć to spadkobierca ustawowy, podstawiony, czy testamentowy który uzyskał przyrost w braku odmiennej woli spadkodawcy zobowiązany jest wykonać polecenie . Jeżeli zapisobierca obciążony poleceniem nie chce lub nie może być zapisobiercą , to spadkodawca zwolniony z obowiązku zapisu w braku odmiennej woli spadkodawcy powinien wykonać polecenie (tą samą zasadę stosuje się do dalszego zapisobiercy ). Dominuje pogląd, że co do zasady można się domagać wykonania polecenia z użyciem przymusu państwowego. Wyjątek:
Jedynym beneficjentem jest obciążony - np. zobowiązanie do poddawania się okresowym badaniom.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz