Połączenia spawane - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Połączenia spawane - wykład - strona 1 Połączenia spawane - wykład - strona 2 Połączenia spawane - wykład - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT: POŁĄCZENIA SPAWANE
1.CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA POŁĄCZEŃ SPAWANYCH
Połączenie spawane-przez ogrzewanie doprowadza się do nadtapiania powierzchni styku i połączenie powstaje wskutek skrzepnięcia materiału. W tych połączeniach nie stosuje się docisku części łączonych i nie wprowadza się metalu dodatkowego lub wprowadza się ten metal (spoiwo) o składzie zbliżonym do rodzimego metalu łączonego. Szew spawany nazywa się spoiną. W budowie maszyn spawanie stanowi najbardziej doskonałą i powszechnie stosowaną metodę wykonywania połączeń nierozłącznych. W większym stopniu niż w innych metodach upodabnia ono części łączone do jednolitych i może być użyte do wytwarzania części o dowolnych wymiarach. Wytrzymałość połączeń spawanych zbliża się do wytrzymałości metalu rodzimego.
Zależnie od źródeł ciepła potrzebnego do spawania rozróżniamy spawanie gazowe i elektryczne.
Spawanie gazowe(np. acetylenowo-tlenowe) jest używane jedynie do łączenia cienkich blach stalowych i rur cienkościennych , jak również do spawania żeliwa, niektórych stopów metali nieżelaznych oraz w pracach naprawczych i montażowych- w przypadku , gdy spawanie elektryczne jest utrudnione. W spawaniu gazowym rozróżnia się spawanie w lewo , stosowane przy łączeniu blach cienkich , i spawanie w prawo , stosowane przy łączeniu blach grubszych (rys.1).[ Tablica 1 przedstawia dane techniczne dla poszczególnych grubości blach.]
Spawanie elektryczne . Rozróżniamy elektryczne spawanie łukowe i spawanie elektrożużlowe. W elektrycznym spawaniu łukowym jako źródło ciepła wykorzystano łuk elektryczny o temperaturze do 3500°C.[Tablica 2 przedstawia dane techniczne dotyczące natężenia prądu dla poszczególnych elektrod.]
W spawaniu elektrożużlowym źródłem ciepła nie jest łuk , lecz prąd elektryczny przechodzący przez warstwę ciekłego żużlu , która przykrywa spoinę. Stosuje się je do spawania blach i części o bardzo dużej grubości: od 50 mm do 2 m.
Rodzaje spoin. Ze względu na pracę spoin można je podzielić na trzy rodzaje:
-spoiny nośne , które przenoszą obciążenie i powinny być obliczone wytrzymałościowo;
-spoiny szczelne , które muszą również zapewniać szczelność połączenia;


(…)

… (do ok. 0,25% C) są łatwo spawalne, a trudność spawania wzrasta ze wzrostem zawartości węgla. Stale o zawartości powyżej 0,4% C już są niespawalne. Stale niskostopowe o niewielkiej zawartości węgla są średnio spawalne. Stale wysokostopowe, żeliwo szare, stopy miedzi, aluminium i jego stopy są trudno spawalne.
Naprężenia i odkształcenia spawalnicze. Wskutek miejscowego bardzo silnego nagrzania materiału…
… do wzoru
należy uwzględnić sumę długości obliczeniowych wszystkich szwów.
Grubość nakładek jednostronnych przyjmuje się (0,7 ÷ 1) g, a dwustronnych (0,3 ÷ 0,5) g.
Jeżeli spoina pachwinowa jest zginana (rys. 5c), to jej wytrzymałość obliczamy umownie wg wzoru:
w którym:
Przy projektowaniu połączeń części (np. kątowników) o spoinach leżących niesymetrycznie względem linii działania siły - przyjmuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz