Pojęcie prawa spadkowego i przedmiot jego regulacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie prawa spadkowego i przedmiot jego regulacji - strona 1 Pojęcie prawa spadkowego i przedmiot jego regulacji - strona 2 Pojęcie prawa spadkowego i przedmiot jego regulacji - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie prawa spadkowego Przedmiotem prawa spadkowego w najszerszym znaczeniu są skutki prawne śmierci człowieka jako podmiotu praw i obowiązków majątkowych w dziedzinie prawa cywilnego. Potrzeba regulacji wynika stąd, że większość tych praw nie wygasa z chwilą śmierci , ale jako całość przechodzą na inne podmioty prawa cywilnego. W obrębie prawa spadkowego funkcjonuje specyficzne nazewnictwo : Spadek - całość praw i obowiązków majątkowych, które nie wygasają wraz ze śmiercią. Spadkodawca - dotychczasowy podmiot tych praw. Spadkobiercy - osoby, na które przechodzą prawa i obowiązki. Dziedziczenie - zjawisko prawne przejścia spadku od spadkodawcy do spadkobierców. Przedmiot regulacji prawa spadkowego Wskazanie spadkobierców oraz dopuszczalność zawierania w testamencie postanowień o innym charakterze (np. zapis): Osoby wskazane przez spadkodawcę - spadkodawca może samodzielnie, za życia, poprzez testament wskazać spadkobierców. Osoby wskazane przez ustawę - jeżeli spadkodawca nie powołał spadkobierców testamentowych ustawa przewiduje kto będzie dziedziczył ze względu na więzi krwi (pokrewieństwo) lub więzi prawne (małżeństwo, przysposobienie). Stanowisko prawne spadkobiercy - wpływ woli spadkobiercy na zachowanie lub utratę praw i obowiązków nabytych w drodze dziedziczenia (przyjęcie lub odrzucenie spadku), udowodnienie wobec osób trzecich faktu, że jest się spadkobiercą(stwierdzenie nabycia spadku), odpowiedzialność za długi spadkowe, stosunki prawne pomiędzy osobami dziedziczącymi ten sam spadek(wspólność majątku spadkowego, dział spadku). Instytucje pozostające w ścisłym związku z dziedziczeniem - ochrona interesów najbliższych członków rodziny zmarłego (zachowek), przeniesienie spadku na inną osobę w drodze umowy (zbycie spadku). Prawo spadkowe to problem sukcesji po osobach fizycznych - nie ma dziedziczenia po osobach prawnych .
Sukcesja po osobach prawnych - odpowiednie przepisy dotyczące likwidacji. Art. 922. k.c.
§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.
§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.


(…)

… regulacji prawa spadkowego i nie wchodzą do masy spadkowej - są regulowane przez przepisy odpowiedniej gałęzi prawa, czasem jednak na mocy przepisów odsyłających stosuje się do nich normy prawa spadkowego - np. regulacja przejścia najmu lokalu mieszkalnego [art. 691 k.c.]
Art. 691. k.c.
§1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz