Pojęcie prawa pracy i jego dynamizm - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie prawa pracy i jego dynamizm - omówienie - strona 1 Pojęcie prawa pracy i jego dynamizm - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie prawa pracy i jego dynamizm Prawo pracy - jest to gałąź prawa obejmująca ogół norm prawnych regulujących stosunki pracy oraz stosunki społeczne prawnie związane ze stosunkami pracy.
Podstawowym przedmiotem regulacji p.p. są stosunki pracy (tj. stosunki społeczne), w których jeden podmiot (pracownik) wskutek zawarcia umowy o pracę (lub innego aktu prawnego za jego zgodą: mianowania, powołania bądź wyboru) jest obowiązany (i ma prawo) świadczyć osobiście pracę na rzecz innego podmiotu (pracodawcy) pod jego kierownictwem w zamian za wynagrodzenie - praca dobrowolnie podporządkowana.
Nie podlegają regulacji prawa pracy przypadki świadczenia pracy:
- bez obowiązku prawnego, tj. praca wolontariuszy, pomoc sąsiedzka, udział w czynach społecznych itp.,
- z obowiązku nałożonego przez ustawę, decyzję administracyjną, sąd (tzw. praca jednostronnie wyznaczona),
- poprzez „samozatrudnienie” (gdy osoba fizyczna będąca podmiotem gospodarczym świadczy pracę na rzecz innego podmiotu),
- na własny rachunek,
- z umowy o dzieło, zlecenia, umowy agencyjnej, pracy nakładczej, charakteryzujących się brakiem organizacyjnego podporządkowania pracodawcy.
Nie są także uznawane za stosunki pracy, pomimo ogromnych podobieństw, stosunki służbowe policjantów, f-szy Straży Granicznej, ABW, AW, Służby Celnej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, CBA, żołnierzy zawodowych itp. Służbę charakteryzuje daleko posunięta dyspozycyjność wobec przełożonych, granicząca często z przymusem (np. podczas stanów wyjątkowych).
Dynamizm prawa pracy
Jedna z cech prawa pracy. Prawo pracy należy do gałęzi prawa, które podlegają procesowi gwałtownego rozwoju, jest nową dziedziną prawa (początek XIX w.). Na początku XX w. formalne wyodrębnienie prawa pracy z prawa cywilnego.
Konieczność dostosowania się prawa pracy do zmian społecznych i gospodarczych.
Poszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego.
Prawo pracy podlegało od początku swojego istnienia znaczącym przeobrażeniom. Nie bez powodu za jedną z cech charakteryzujących tę gałąź prawa uznano jej dynamizm, który jest nieporównywalnie większy niż w przypadku np. prawa cywilnego. Od pewnego czasu zmienił się jednak wektor tych przeobrażeń. Przez wiele dziesięcioleci pokazywał on kierunek wzwyż. Prawo pracy rozwijało się poprzez przyrost uprawnień pracowniczych zarówno na płaszczyźnie indywidualnych, jak i zbiorowych stosunków pracy. Pod koniec XX w. kierunek ten zaczął się zmieniać. Prawo pracy wkroczyło, przynajmniej w pewnych obszarach, w etap tzw. deregulacji.
Przesłanki oddziałujące na prawo pracy: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz