Złożoność metod regulacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Złożoność metod regulacji - strona 1

Fragment notatki:

Złożoność metod regulacji: Wiąże się to z rodowodem prawa pracy, które wynikło z dwóch różnych ścieżek rozwoju(cywilnoprawnej i administracyjnej) Do tej pory te dwie metody regulacji mają wpływ na pewien całokształt przepisów. Metoda cywilna: Dwa rodzaje zmiany stosunku pracy:
porozumienie zmieniające stosunek(dwa podmioty równorzędne siadają do rozmów)
wypowiedzenie zmieniające(pracodawca na mocy jednostronnej decyzji wypowiada umowę zmieniając jej treść, ale dochodzi to do skutku tylko wtedy kiedy pracownik się na to zgodzi, albo wyraźnie albo w sposób dorozumiany)
Kształt zobowiązania pracowniczego - jest to pewna odmiana stosunku zobowiązaniowego prawa cywilnego nasyconego elementami prawa pracy
Metoda administracyjna: (nierówność podmiotów, jeden z podmiotów jest wyposażony w pewną sferę władztwa) Występuje zwłaszcza w sferze ochrony tam gdzie stosunku dotyczą Inspekcji Pracy(inspektor ma pewne uprawienia kształtowania stosunków i wydawania poleceń pracodawcy - przez różne metody nacisku może przymusić do respektowania pewnych norm). Czasem prawo pracy odnosi się do metody karno - sądowej(jedni twierdzą, że jest to element prawa pracy, a inni, że jest to prawo karne sformułowane na użytek ochrony prawa pracy). Jednak trzeba uznać, że to prawo karne chroni pewne wartości prawa pracy, ale przepisy należą do dziedziny prawa karnego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz