Pojęcie miasta w literaturze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie miasta w literaturze - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie MIASTA - w literaturze geograficznej spotyka się wiele definicji miast:
a) F. Ratzel - trwałe zagęszczenie ludzi i siedzib ludzkich, obejmujące znaczny obszar i położone w centralnym punkcie układu dróg komunikacyjnych
b) F. Ritchafel - skupisko ludzi dla których źródłem normalnych środków utrzymania jest koncentracja rodzajów
pracy nie związanych z rolnictwem
c) M. Sovve - skupisko zwarte, stałe, znacznie i gęsto zaludnione - jego egzystencja jest przeważnie niezależna
od terenu, na którym się rozciąga, a istota polega na powiązaniach z szerokimi obszarami i na
wyższym stopniu organizacji życia zbiorowego
d) S. Gorzuchowski - zespół zabudowań zajmujących w swym rozplanowaniu pewien obszar terenu pozbawiony cech użytkowania rolniczego który charakteryzuje przy tym znaczne skupienie ludności, czerpie swe
środki egzystencji z różnorodnych gałęzi zatrudnienia
e) K. Dziewoński - określa miasto - historycznie ukształtowany typ osiedla, wyznaczony istnieniem konkretnej społeczności cząstkowej, skoncentrowanej na pewnym obszarze o odrębnej organizacji, uznanej i określonej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swej działalności, zespół trwałych urządzeń materialnych materialnych specyficznej fizjonomii, którą uznać można za odrębny typ krajobrazu.
f) G. Chabot - Uważa za decydującą rolę w określeniu pojęcia miasta dla poszczególnych krajów odgrywa to, co ludność danego kraju uważa za miasto. Za miasto należy uznać te osady, których ludność uważa się za mieszkańców miast i posiada poczucie odrębności w stosunku do otaczających je innych osiedli.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz