Osadnictwo-miasta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osadnictwo-miasta - strona 1 Osadnictwo-miasta - strona 2 Osadnictwo-miasta - strona 3

Fragment notatki:


MIASTO
Trudne do zdefiniowania
Miasto to trwałe zagęszczenie ludzi i siedzib ludzkich, obejmujące znaczny obszar i położone w centralnym punkcie układu dróg komunikacyjnych (Ratzl)
Miasto to skupisko ludzi dla których źródłem normalnych środków utrzymania jest koncentracja rodzajów pracy-handlu i przemysłu (Richthofer, Christaller).
Miasto związane jest z pewnym „stylem życia: (Vidala de la Blache)
Miasto historycznie ukształtowany typ osiedla, wyznaczony istnieniem konkretnej społeczności lokalnej, skoncentrowanej na pewnym obszarze o odrębnej organizacji, uznanej i określonej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swej działalności zespół trwałych urządzeń materialnych (DziewońskI)
Kryteria identyfikacji miast
Prawno-administracyjne,
Statystyczne,
Funkcjonalne,
Fizjonomiczne (zwartość osadnictwa).
Powstanie miast
Koncepcja ewolucyjna: miasto powstało w wyniku społecznego podziału pracy.
Koncepcja dyfuzyjna: istniały pewne źródłowe obszary wysoko rozwiniętej kultury i gospodarki, z których wzorce miejskie przenosiły się na inne tereny, decydując o ich rozwoju i przemianach społeczno-gospodarczych.
Urbanizacja
Zjawisko rozwoju osadnictwa i życia miejskiego.
Wieloaspektowość procesu urbanizacji: ekonomiczny, demograficzny, przestrzenny, społeczny.
Stadia rozwoju miast
Różnorodność postaci współczesnego miasta wynika ze zróżnicowania cywilizacyjnego i gospodarczego świata. Koncepcja Bella i Fourastieg Trzy fazy rozwoju miasta: miasto przedindustrialne, miasto przemysłowe i postindustrialne
Koncepcja stadiów rozwoju miasta: urbanizacja, suburbanizacja, dezurbanizacja i reurbanizacja.
Miasto przedindustrialne
Małe ośrodki miejskie (do 20 tys. mieszkańców),
Miasta funkcjonowały w społeczeństwach rolniczych. Miasta pełniły funkcje administracyjne, handlowe i religijne,
Struktura społeczeństwa była hierarchiczna,
Miasta nie przejawiały ekspansji terytorialnej,
Miasto przemysłowe
W okresie rewolucji przemysłowej kształtuje się nowa postać miasta, skupiska ludności napływowej, pochodzenia wiejskiego.
Podstawowe funkcje miasta są skierowane na zewnątrz, a funkcja przemysłowa dominuje nad innymi.
wzrost liczby i wielkości miast,
Zmiana relacji między miastem a otoczeniem, uległy zburzeniu mury miast. Miasto staje się miejscem awansu społecznego
Miasto postindustrialne
Metropolie i megalopolizacja
Dominują usługi
Wzrost skali przestrzennej miast -zjawisko eksplozji przestrzennej miast (motoryzacja indywidualna),
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz