Pojęcie kościoła - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie kościoła - omówienie  - strona 1 Pojęcie kościoła - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Czym jest kościół?
Gdy idzie o sobór watykański II w soborowej konstytucji, która nazywała się „o kościele w świecie współczesnym” uchwalona 21.11.1964 to z tego dokumentu wynika, że kościół jest pojmowany jeszcze jako społeczność prawie doskonała, albo też kościół nawiązuje do teologicznego pojęcia sakramentu. W punkcie 1 konstytucja soborowa stanowi: „kościół jest niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem w jedności całego rodzaju ludzkiego”. W punkcie 8 tejże konstytucji „prawodawca” (trzeba pamiętać, że źródłem prawa kanonicznego są postanowienia soborów watykańskich i sobory te mają władzę w stanowieniu prawa dla kościoła to wyjątkowo sobór watykański II nie dał norm prawnych, a są to postanowienia, które są ujmowane w normy prawne, ale powiedzenie, że sobór watykański II jest prawodawcą jest dalekie od poprawności). A więc, nie prawodawca, a ojcowie soborowi postanowili, że kościół należy porównać z mistycznym ciałem Chrystusa, albo też w rozdziale 2 tejże konstytucji, i to jest najbardziej bliskie definicji kodeksowej, a więc legalnym, że kościół należy utożsamiać z pojęciem ludu bożego.
Kościół należy pojmować definiować, jako lud Boży. Pojęcie kościoła jest wprost definiowane. W prawie łacińskim znajdą Państwo proste przejęcie wyrażenia część ludu bożego w kanonach 369-372 Kodeksu Łacińskiego. Ową częścią ludu bożego, kościołem jest na przykład administratura apostolska, prałatura personalna, opactwo terytorialne, wikariat apostolski, czyli te wszystkie twory prawa kanonicznego, które najogólniej rzecz biorąc nie są jeszcze diecezjami, ale do diecezji w swoim statusie prawnym są zbliżone. W prawie łacińskim, zatem kościół część ludu bożego, to także kościół terytorialny partykularny, na przykład diecezja, opactwo terytorialne… W prawie natomiast katolickim wschodnim kościół jest opisany wyrażeniem techniczno - prawnym „związek wiernych”. Zrzesza się on, skupia w jakiś cel, wynika to zarówno z kanonu 27 Kodeksu Wschodniego jak i wielu innych, na przykład 55, 155, 174, 984. Kościołem, zatem będą kościoły patriarchalne, kościoły arcybiskupie większe, metropolitarne, eparchie i egzarchie.
Można, zatem powiedzieć, że kościół jest wspólnotą kościelną, ludem bożym, którego członkowie są ze sobą powiązani pewnym zwierzchnictwem, takim czy innym, a zatem jest to organizm zbudowany hierarchicznie. Rozróżnienie to ma znaczenie tak w relacjach wewnętrznych jak i relacjach zewnętrznych.
W nauce państwowego prawa wyznaniowego np. uznaje, że termin kościół należy odnosić do wspólnoty, która jest ochrzczona. Termin techniczno-prawny „związek wyznaniowy” podobnie jak pojęcie kościoła nie jest definiowane legalnie w prawie wyznaniowym. Pojęcie związku wyznaniowego nie możemy oczywiście szukać w prawie wewnętrznym kościołów i innych związków wyznaniowych, bo jest to termin prawa państwowego. Niejako narzucony prawu wewnętrznemu, jeżeli takowe nie posługuje się pojęciem kościoła. Biorąc pod uwagę treść artykułu 2 ustęp 1 „Ustawy o gwarancjach”, i biorąc pod uwagę definicje legalne pojęcia kościół i wyrażenie techniczno - prawne „kościoły i inne związki wyznaniowe” można skonstruować definicję związku wyznaniowego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz