Prawo kościelne i wyznaniowe

Nasza ocena:

4
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo kościelne i wyznaniowe - strona 1

Fragment notatki:


Prawo kościelne i wyznaniowe
Zbiór notatek z wykładów
Semestr letni 2010
Prawo kościelne i wyznaniowe - egzamin, wyświetlane pytania, jednokrotnego wyboru, 50 pytań, aby zdać należy zdobyć 26 punktów, - przedtermin 1 czerwca (zwykle łatwiejsze pytania, bez konsekwencji)
- egzaminy tylko we wtorki tylko o bardzo wczesnej porze (7.30 - 7.40) - egzaminy właściwe dwa ostatnie wtorki
- we wrześnie dwa pierwsze wtorki
- materia ćwiczeniowa, materia wskazana, materia wykładowa
- ćwiczenia nieobowiązkowe, dodatkowe punkty - 7 z ćwiczeń, zakończonych kolokwium (jednokrotnego wyboru), można nie być raz
- „ Prawo wyznaniowe” - Artur Mezglewski, Misztal, Stanisz
- „ Prawo wyznaniowe” Pietrzak, wyd. po 2000 roku
- „ Polskie prawo wyznaniowe” Krukowski
Prawo kościelne i wyznaniowe to dwie różne, ale spokrewnione dziedziny wiedzy, całkowicie różne porządki prawne. Część porządku państwowego , jakim jest prawo wyznaniowe i część porządku niepaństwowego , jakim jest prawo kościelne. W Polsce istnieje 171 kościołów i związków wyznaniowych, z których 15 ma odrębne regulaminy. Osoba wierząca przynależy pod dwa porządki, odpowiednio pod prawo państwowe i dodatkowo pod przepisy swojego kościoła, czy też związku wyznaniowego.
PRAWO KOŚCIELNE Prawo kościelne - to przepisy wewnętrzne kościoła, instytucji zalegalizowanej, zgodnej z prawem polskim. Państwo jednostronnie lub dwustronnie decyduje, czy związek wyznaniowy, czy też kościół ma prawo bytu.
Porządki mają różną nazwę i tradycję. Historia i tradycja ma istotny wpływ na to, co kościelne prawo reguluje.
- chrześcijaństwo - prawo kanoniczne - islam - prawo szarijatu Prawo kanoniczne jest bardzo sformalizowane. Możemy je podzielić na:
Normy ogólne
Prawo procesowe
Prawo administracyjne.
Na podstawie prawa administracyjnego kościelnego, działają między innymi urzędy kościelne, administracja kościelna. W prawie kościelnym, urząd do synonim władzy . Terminy prawa kanonicznego nie pokrywają się z terminologią prawa świeckiego. Kościoły i związki wyznaniowe chętnie działają gospodarczo, muszą się one podporządkować i prawu kanonicznemu oraz świeckiemu.
Prawo kościelne to prawo wewnętrzne wypracowane przez wiele lat. Młodsze kościoły nie mają opanowanych tak szczegółowych praw. Na przykład nie mają prawa małżeńskiego osobowego i przyjmują tylko ślub cywilny (tego typu grupą są Świadkowie Jehowy). Kościół jest terminem chrześcijańskim. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz