Pojęcie instytucji przedawnienie zarzutów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie instytucji przedawnienie zarzutów-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Podaj pojęcie, cel i procesowe znaczenie instytucji przedstawienia zarzutów. W myśl art.71 §1 za podejrzanego uważa się osobę , co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów , albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.
.Z chwilą wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów podejrzany staje się stroną w procesie karnym, a więc podmiotem praw i obowiązków. Dopóki podejrzany nie wie o swojej sytuacji i nie zna treści czynionych mu zarzutów , nie może wykonywać swego praw do obrony. Instytucja przedstawienia zarzutów wprowadzona została do postępowania przygotowawczego przede wszystkim dla zapewnienia osobie pociągniętej do odpowiedzialności karnej informacji o treści stawianych zarzutów i przyjętej przez organ ścigania kwalifikacji prawnej. Określenie zarzucanego czynu stwarza dla podejrzanego ponadto gwarancję że postępowanie prowadzone przeciwko niemu przebiegać będzie w wytyczonych w ten sposób granicach . (cel instytucji przedstawienia zarzutów).
Decyzja o pociągnięciu do odpowiedzialności osoby w charakterze podejrzanego ma istotne znaczenie zarówno ze względu na prawidłowy bieg postępowania i skuteczność ścigania karnego ,jak i z punktu widzenia zabezpieczenia interesów i praw osoby ściganej(znaczenie instytucji przedstaw. zarzutów)


(…)

… zarzutów i przyjętej przez organ ścigania kwalifikacji prawnej. Określenie zarzucanego czynu stwarza dla podejrzanego ponadto gwarancję że postępowanie prowadzone przeciwko niemu przebiegać będzie w wytyczonych w ten sposób granicach . (cel instytucji przedstawienia zarzutów).
Decyzja o pociągnięciu do odpowiedzialności osoby w charakterze podejrzanego ma istotne znaczenie zarówno ze względu na prawidłowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz