Procesowy tryb przedstawienia zarzutów w śledztwie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesowy tryb przedstawienia zarzutów w śledztwie-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Omów procesowy tryb przedstawienia zarzutów w śledztwie Instytucja przedstawienia zarzutów w śledztwie została określona w art.313 kpk Instytucja przedstawienia zarzutów w swej podstawowej ,pełnej formie ,występującej przede wszystkim w śledztwie(art313§1kpk) składa się z trzech czynności . Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa albo dochodzenia lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie , że czyn popełniła określona osoba:
-sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów
-ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu
-przesłuchuje się podejrzanego
Jeżeli nie występują przeszkody (np. nieobecność podejrzanego w kraju lub ukrywanie się) organ ścigania jest obowiązany wykonać trzy czynności w możliwie krótkich odstępach czasu.
Przesłuchanie podejrzanego bezpośrednio po ogłoszeniu mu postanowienia o przedstawieniu zarzutów także powinno być rozumiane jako sposób realizacji jego prawa do obrony.
Po wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów ,przesłuchanie podejrzanego w charakterze świadka jest niedopuszczalne. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zawiera wskazanie podejrzanego ,dokładne określenie zarzucanego mu czynu i jego kwalifikacji prawnej.
Podejrzany może zażądać uzasadnienia na piśmie przedstawionych mu ustnie zarzutów. Uzasadnienie doręcza się podejrzanemu i ustanowionemu obrońcy w terminie 14 dni. W uzasadnieniu należy w szczególności wskazać , jakie fakty i dowody zostały przyjęte za podstawę zarzutów.
Czynności przewidziane w art.313 i objęte instytucją przedstawienia zarzutów wykonuje prokurator lub Policja a także inne organy , o których mowa w art.312
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz