Procesowy tryb przedstawienia zarzutów w dochodzeniu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesowy tryb przedstawienia zarzutów w dochodzeniu-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Omów procesowy tryb przedstawienia zarzutów w dochodzeniu (art.325g)Nie jest wymagane sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz wydanie postanowienia o zamknięciu dochodzenia-nie dotyczy to sytuacji gdy sprawcę zatrzymano lub tymczasowo aresztowano w związku z ujęciem na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem. W takim przypadku należy zastosować procedurę przedstawienia zarzutów w pełnej formie z art. 313 (śledztwo) Przesłuchanie osoby podejrzanej zaczyna się od powiadomienia jej o treści zarzutu, wpisanego do protokołu przesłuchania. Osobę tę od chwili rozpoczęcia przesłuchania uważa się za podejrzanego. Należy jej też umożliwić przygotowanie się do obrony , a zwłaszcza ustanowienie lub wyznaczenie obrońcy. Zarzut powinien także określać zarzucane podejrzanemu czyny i ich kwalifikację prawną. Po przedstawieniu ustnie zarzutu podejrzany powinien być na piśmie pouczony o uprawnieniach i obowiązkach z art.300 kpk oraz możliwości żądania podania mu ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenie ich uzasadnienia na piśmie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz