Przedstawienie zarzutów- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedstawienie zarzutów- opracowanie - strona 1 Przedstawienie zarzutów- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przedstawienie zarzutów: art. 313 KPK
przejście postępowania z fazy in rem do in personam, prowadzonej przeciw konkretnej osobie; czynności tej dokonuje się niezwłocznie po dostatecznym uzasadnieniu podejrzenia wobec określonej osoby - ogłoszenie ich podejrzanemu i przesłuchanie go
osoba faktycznie podejrzana staje się osobą podejrzaną w znaczeniu procesowym
dla kilku podejrzanych, postanowienie o przedstawieniu zarzutów sporządza się dla każdej osoby osobno
po ogłoszeniu postanowienia: należy pouczyć oskarżonego o jego uprawnieniach i obowiązkach (do składnia wyjaśnień, odmowy składania, o składanie wniosków o dokonanie określonych czynności śledztwa, do końcowego zaznajomienia się z materiałami śledztwa), wręczane na piśmie, podejrzany potwierdza podpisem
następnie przesłuchanie podejrzanego co do tresci przedstawionych mu zarzutów (jeżeli nie odmówił składania wyjaśnień) - należy podejrzanemu na jego żądanie lub obrońcy umożliwić składanie wyjaśnień na piśmie - odmowa jedynie z ważnych przyczyn
przedstawieniu zarzutów może towarzyszyć zarządzenie wezwania osoby wymienionej w postanowieniu na przesłuchanie w charakterze podejrzanego i w razie konieczności wydanie przez prokuratora zarzadzenia o zatrzymaniu i przymusowym odprowadzeniu
postanowienie powinno zawierać: (poza art.94KPK) wskazanie osoby podejrzanej
dokładne określenie zarzucanego czynu
wskazanie jego kwalifikacji prawnej
podejrzany może żądać podania mu ustnie zarzutów a także sporządzenia uzasadnień na piśmie - dostarczenie jemu i obrońcy w terminie 14 dni (w uzasadnieniu należy podać, jakie fakty i dowody zostały przyjęte za podstawę zarzutów)
modyfikacja zarzutów
musi się mieścić w ramach tego samego czynu
po przedstawieniu zarzutów, w toku śledztwa możliwe jest ujawnienie nowych danych, wtedy zachodzi konieczność zmiany zarzutów i wydanie nowego postanowienia - art. 314 KPK. następuje, jeżeli:
podejrzanemu należy zarzucić czyn nieobjęty wydanym uprzednio postanowieniem
przedstawienie czynu w zmienionej istotnie postaci ( czas, miejsce, wysokość szkody, forma zjawiskowa lub stadialna, elementy czynu ciągłego)
należy zakwalifikować czyn z surowszego przepisu
konieczność ogłoszenia podejrzanemu i ponownego przesłuchania
odstępstwa od modelu przedstawiania zarzutów sytuacje kiedy kolejność czynności składających się na instytucję przedstawienia zarzutów nie musi być zachowana

(…)

… przesłuchania osobę uważa się za podejrzaną - art. 325g KPK; jeżeli zastosowano środki zapobiegawcze to konieczne jest przedstawienie zarzutów,
nie stosuje się dochodzenia wobec podejrzanego, jeżeli zastosowano tymczasowe aresztowanie z wyjątkiem, art.325c KPK

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz