Pojęcie i normy czasu pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i normy czasu pracy  - strona 1 Pojęcie i normy czasu pracy  - strona 2

Fragment notatki:

POJĘCIE I NORMY CZASU PRACY 1. art.128 - czas pracy „czas , w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy ”. Pojęcie to obejmuje nie tylko okres, w którym pracownik efektywnie świadczy pracę ale także przerwy w pracy, przewidziane regulaminem pracy na regenerację sił a także czas gotowości do świadczenia pracy-fizycznej i psychicznej, jeżeli pracownik doznał przeszkód w jej świadczeniu z przyczyn dotyczących pracodawcy lub z innych przyczyn niezawinionych przez pracownika.
2.do czasu pracy nie wlicza się zgodnie z art.144 - czas dyżuru pełnionego poza normalnymi godzinami pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonał pracy.za czas dyżuru przysługuje czas wolny w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru. W przypadkach zaś , gdy udzielenie czasu wolnego nie jest możliwe, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia-60% wynagrodzenia.
3. wymiar czasu pracy - art.129 czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 m-cy 4. przedłuzony wymiar czasu pracy - norma dobowa może być przedłużona do 12 godzin, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją
5 .przerywany czas pracy przewidujący nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin .Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.
6 .zadaniowy czas pracy - czas pracy pracowników może być określony wymiarem ich zadań
7. przerwa w pracy-„ jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą wlicza się do czasu pracy”.
8.pracodawca może wprowadzić jedna przerwę niewliczania do czasu pracy w wymiarze 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych 9.pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencje czasu pracy 10. praca w ruchu ciągłym -praca, która ze względu na technologię produkcji nie może być wstrzymana- art.132§1. Czas pracy w ruchu ciągłym może być przedłużony do 48 godzin przeciętnie na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, trwającym nie dłużej niż 4 tygodnie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz