Czas pracy - opracowanie - Czas wolny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czas pracy - opracowanie - Czas wolny - strona 1

Fragment notatki:

Czas pracy - Zgodnie art. 128 K.P. czas pracy to czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy oznacza stan gotowości pracownika do wykonywania pracy. To oczekiwanie na pracę i rzeczywista gotowość do jej wykonywania. Należy odróżnić gotowość rzeczywistą od gotowości w sensie prawnym, np. gotowość do podjęcia pracy. Do czasu pracy K.P. zalicza przerwy w świadczeniu pracy tj. przerwy na karmienie dziecka piersią, na badania lekarskie, 15-minutową na wypoczynek. W sposób szczegółowy ustawodawca uregulował czas dyżurów pracowniczych. Czas dyżuru pracownika przebiegać w zakładzie pracy lub w domu, innym miejscu, tzw. dyżury pod telefon. Okres dyżuru jest zaliczany do czasu pracy, jeżeli w czasie dyżuru pracownik wykonał pracę. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę poza normalnymi godzinami. Za czas dyżuru pełnionego w domu przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru a w razie nieudzielania czasu wolnego wynagrodzenie wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania. Generalnie czas podróży służb nie jest zaliczany do czasu pracy, chyba że w czasie tej podróży pracownik wykonywał pracę np. konwojował ładunek. W P.P. istnieją szczegółowe regulacje dotyczące czasu pracy - dotyczą nauczycieli, kierowników, pracownika służby zdrowia itd.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz