Pojęcie i klasyfikacja procesu karnego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i klasyfikacja procesu karnego- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

1. Pojęcie, klasyfikacja i systematyka zasad procesu karnego Do systemu zasad postępowania karnego należą tylko te zasady, które dotyczą tylko tego postępowania a nie innych dziedzin prawa. Podział:
Zasady w sensie dyrektywlanym - to dyrektywy/postulaty, przedstawiający wzorce na których ma być oparty dany system prawny Zasady w sensie abstrakcyjnym - to zasada oderwana od jakiegokolwiek systemu prawnego, która zakreśla pewien możliwy kierunek rozwijania kwestii procesowej (zwykle kreowana w sposób abstrakcyjny - nie zezwala na wyjątki)
Zasady w sensie konkretnym - Jest ona wyrażona w obowiązującym systemie w sposób mniej lub bardziej odbiegający od zasady wzorca
Funkcjonujące w prawie zasady można podzielić na:
Zasady skodyfikowane - ich definicję zawiera ustawa - są wyrażone w ustawie wprost.
Zasady nieskodyfikowane - wynikają one pośrednio z szeregu przepisów ustawy Zasady podstawowe - dotyczy najważniejszych kwestii ii przez to wyznacza model procesu cechy:
jest wyrażona w normach obowiązującego prawa ma znaczenie podstawowe BN BGN/]dla procesu, określając jego najważniejsze cechy
powinna dotyczyć bezpośrednio dziedziny procesu karnego
powinna zawierając określoną treść ideologiczną, wyrażając polityczne idee na których opiera się system państwowy, a dotycząc sposobu ukształtowania i realizacji wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie spraw karnych
ma charakter ogólno-procesowy zawsze określa typowe i dominujące cechy postępowania karnego zasady powinny określać takie cechy, które ni mają charakteru oczywistego i banalnego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz