Pojęcie czynności procesowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie czynności procesowych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw pojęcie czynności procesowych. Czynnością procesową nazywamy prawem przewidziane zachowanie się organu procesowego lub uczestnika procesu zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych.
Od czynności procesowych należy odróżnić zdarzenia procesowe, które nie są zachowaniem się organu lub uczestnika procesu, ale wywołują skutki prawem procesowym przewidziane. Przykładem zdarzeń procesowych mogą być: śmierć oskarżonego (art. 17 § l pkt. 5 k.p.k.), śmierć pokrzywdzonego (art. 52 k.p.k.), śmierć oskarżyciela posiłkowego (art. 58 k.p.k.), śmierć oskarżyciela prywatnego (art. 61 k.p.k.), śmierć powoda cywilnego (art. 63 k.p.k.), choroba psychiczna oskarżonego lub jego inna ciężka choroba (art. 22 k.p.k.), a także pożar lub powódź, której następstwem jest zaginięcie lub zniszczenie akt (art. 160 i nast. k.p.k.), czy też upływ terminu.
Czynność procesowa musi spełniać podstawowy warunek, którym jest jej zgodność z prawem. Muszą więc zachodzić warunki jej dopuszczalności określone w ustawie. Warunki te to min.
- określona forma czynności,
- termin jej dokonania,
- miejsce,
- uprawniony podmiot,
- dążenie do osiągnięcia zamierzonego skutku.
Zachowanie się związane z czynnością procesową może przybrać postać działania - co jest regułą (np. wniesienie aktu oskarżenia, wydanie wyroku) lub rzadziej zaniechania (np. nie wniesienie zażalenia). Zaniechanie polega na nieprzerywaniu wystąpienia skutków wynikających z innych czynności. Zaniechanie wywołuje skutki procesowe, gdy uprawniony do jej wykonania organ lub uczestnik świadomie rezygnuje z czynności polegającej na działaniu (np. rezygnuje z wniesienia rewizji), mając przy tym wolną i nieprzymuszoną oraz pozbawioną błędu wolę zaniechania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz