Pojęcie administracji, organu i urzędu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie administracji, organu i urzędu - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie administracji, organu i urzędu Administracja może występować w 3 znaczeniach:
1/wyodrębnione w państwie struktury organizacyjne powołane dla realizacji zadań publicznych,
2/określona i o specjalnych cechach działalność związana z realizacją zadań publicznych
3/administracja to grupa osób funkcjonujących w tych wyodrębnionych strukturach powołanych dla realizacji zadań publicznych Organ jest to osoba lub grupa osób funkcjonujących w strukturach administracji powołanych dla realizacji norm prawa administracyjnego i działających w granicach przyznanych im przez prawo kompetencji. Tylko organy mogą wydawać decyzje administracyjne. Jest możliwość technicznego wydawania decyzji przez pracowników urzędu ale tylko wtedy, kiedy organ upoważni danego pracownika do wydawania decyzji i trzeba pamiętać, że tak wydana decyzja w stosunkach zewnętrznych uznawana będzie za decyzje organu,
Wyróżniamy następujące organy: centralne, terenowe, kolegialne, monokratyczne, organy administracji rządowej, organy administracji samorządowej, organy naczelne Urząd to zespół osób i środków majątkowych służących pomocą organowi II.Pojęcie, cechy, charakter i rodzaje stowarzyszeń . Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych -dobrowolność polega na tym, że nikt nie może być zmuszany do przynależności do stowarzyszenia i zasada ta określa, że zakazana jest działalność stowarzyszeń , które zakładają bezwzględne posłuszeństwo członków stowarzyszenia wobec ich władz. -Samorządność oznacza, że stowarzyszenie ma dowolność działania w ramach przepisów prawnych, ma pewną swobodę organizacji władz, i musi mieć swoje organy -trwałość oznacza, że stowarzyszenie nie jest tworzone dla zrealizowania doraźnego celu lecz zakłada ciągłość działania
cel nie zarobkowy - stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Zyski nie mogą być dzielone między członków stowarzyszenia lecz muszą być przeznaczone na działalność statutową Są 3 rodzaje stowarzyszeń: 1/stowarzyszenia zarejestrowane - posiadają osobowość prawną i mogą prowadzić działalność gospodarczą
2/stowarzyszenia zwykłe uproszczone - nie posiadają osobowości prawnej, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej
3/stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz