Nauka o administracji - definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o administracji - definicje - strona 1 Nauka o administracji - definicje - strona 2

Fragment notatki:

Podręczniki:
Nauka administr - Zbigniew Leoński 5 wydanie
Zarys nauki admini - Jan Łukasiewicz
Adm publ, zagadnienia ogólne - Hubert Izdebski, Michał Kulesza
EGZAMIN : pisemny 4 pytania otwarte refleksyjne np. czy jest administracja i na czym polega
Pojęcie nauki administracji
Def: - * Administracja - działalność organizatorska i wykonawcza w odniesieniu do politycznych decyzji władzy państwowej Def w ujęciu podmiotowym - *Aparat powołany do prowadzenia działalności organizatorskiej i wykonawczej w odniesieniu do politycznych decyzji władzy państwowej.
Administracja pochodzi z j. łacińskiego od słowa administro - organizować, wykonywać, kierować, zarządzać, służyć. Rys. Adm. - w ujęciu organizatorskim stanowi pełną całość. To zbiór pewnych obiektów, elementów, sa podporządkowane w sposób hierarchiczny. Wewnętrznie powiązana. Wew powiązanie to : 1-kontrola, 2-kierowanie, 3-nadzór; 4-koordynacja; 5-współdziałanie
Adm - jt organizacja celowa- ma określony cel.
Organ - jako jednostka organizacyjna, wyposażona w kompetencje władcze do realizacji zadań w drodze dec., działa w zakresie przyznanych mu kompetencji (ministerstwo NIE jest organem). Organy władzy publ działają na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konsytu).
Urząd - aparat pomocniczy organu adm publ - zorganizowany zespół pracowników państwowych lub samorządowych, przydzielony do pomocy organowi admi. i powołany do merytorycznej i technicznej obsługi tego organu. Urząd sam w sobie nie ma kompetencji.
Otoczenie - społeczeństwo, obywatele, os.prawne , fizyczne, stowarzyszenia, fundacje. Adm. komunikuje się z otoczeniem w życiu społecznym (np. prawo drogowe). Adm jako organ, jako system jest podmiotem funkcjonalnym i musi być zasilana z otoczenia. Zasileniem są podatki, opłaty skarbowe.
ADMINISTRACJA jako ORGANIZACJA - 3 ujęcia organizacji:
atrybutowe,
rzeczowe,
czynnościowe - Organizacja w ujęciu ATRYBUTOWYM (wg Kotarbińskiego) - cecha „rzeczy” złożonych, których elementem (części) współprzyczyniają się do powodzenia całości - metoda współzależności i współdziałania elementów złożonych w całość.
- Organizacja w ujęciu RZECZOWYM - „rzecz zorganizowana” - zespół ludzi i rzeczy powiązanych ze sobą we współdziałaniu dla osiągnięcia określonego celu.
- Organizacja w ujęciu CZYNNOŚCIOWYM - złożone przedsięwzięcie czynności organizowania rzeczy złożonych (np. produkcji, usług) - adm. samorządowa, gm działa poprzez zawarcie umowy (np. doprowadzenie wody, odprowadzanie ścieków na podstawie umowy z przedsięb komunalnym). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz