Pojęcie administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie administracji - strona 1 Pojęcie administracji - strona 2 Pojęcie administracji - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie administracji - od łacińskiego „administrale” oznacza służyć, kierować, administrować. Administracja to:
wydzielone w państwie struktury organizacyjne powołane specjalnie dla realizacji celów o charakterze zadań publicznych,
specjalna działalność podejmowana dla realizacji zadań publicznych,
ludzie zatrudnieni w różnym trybie na zasadzie powołania, mianowania, wyboru bądź umowy o pracę.
Administracja jest wszystkim tym, co pozostaje poza sądownictwem i ustawodawstwem. Stanowi także prawo np. rozporządzenia.
Administracja z obszaru definicji przedmiotowo pozytywnych - to działalność celowa, praktyczna, rzeczywista, konkretna, trwała, organizatorska, oparta na prawie, mająca na celu realizację zadań publicznych.
Administracja z obszaru definicji przedmiotowo negatywnych - to podejmowana w publicznym celu działalność państwowa i działalność związków publicznoprawnych poza ustawodawstwem i sądownictwem.
DEFINICJA PROF. BOCIA (Uniwersytet Wrocławski): administracja publiczna to przyjęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie.
DEFINICJA PROF. ZBIGNIEWA LEOŃSKIEGO (Uniwersytet Poznański) - administracja sprowadza się do celowego oddziaływania na ludzi i stosunki społeczne, każda administracja organizuje czynności i wytwarza struktury organizacyjne. Konieczną cechą i warunkiem realności każdej administracji jest autorytet, który powoduje podporządkowanie się tych, którzy uczestniczą w realizacji działań administracji. Wśród różnych rodzajów administracji wyróżnia się administracje publiczna a swoistą jej cechą jest to, że zarządzanie społeczeństwem odbywa się na podstawie przepisów prawa przez specjalnie w tym celu powołane podmioty (organy) z możliwości użycia przymusu państwowego. DEFINICJA PROF. WACŁAWA DAWIDOWICZA - administracja to system podmiotów stworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencje do prowadzenia organizatorskiej i kierowniczej działalności na podstawie ustaw w kierunku wewnętrznym i zewnętrznym w stosunku do podporządkowanych podmiotów oraz w stosunku do społeczeństwa, przy czym zarówno przebieg jak i skutki działalności przypisywane są zawsze państwu jako takiemu. Administracja to nierozłączny splot organizacyjnych i normatywnych elementów, wielka i złożona instytucja realizująca na podstawie ustaw pewne cele za pomocą działań o charakterze kierowniczym i organizującym.
DEFINICJA PROF. JANUSZA ŁĘTOWSKIEGO: administracja działa w imieniu państwa i na rachunek państwa (adm. rządowa) albo w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (adm. samorządowa),


(…)

… za korzystanie ze środowiska
- obywatel - obowiązek zapłacenia naliczonej opłaty
i odwrotnie:
- obywatel - np. ma prawo zwrócenia się o wydanie decyzji administracyjnej - pozwolenia na budowę domu,
- organ administracji - obowiązek wydania decyzji w tej sprawie (pozytywnej lub negatywnej).
Ad.3. Prawo proceduralne zawiera normy mające na celu urzeczywistnienie - wykonanie prawa ustrojowego i prawa materialnego…
… do innej gałęzi prawa. Prawo administracyjne składa się z trzech części:
prawo o ustroju administracyjno-publicznym, czyli prawo ustrojowe,
prawo materialne
prawo proceduralne.
Ad.1. Prawo ustrojowe zawiera normy prawne regulujące organizację i zasady funkcjonowania aparatu administracyjnego, powołanego do wykonywania zadań publicznych w formach uznanych za właściwe dla adm. publicznej. Zawiera…
…, w zakresie przez siebie ustalonym i wówczas podmioty takie korzystają z przywileju egzekwowania swoich rozstrzygnięć przy użyciu przymusu państwowego. Te rozstrzygnięcia mogą być podejmowane tylko w zakresie powierzonych lub zleconych przez państwo funkcji administracji publicznej. Władztwo administracyjne jest to prawo użycia przymusu bezpośredniego przez organy administracyjne dla zrealizowania swoich…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz