Poglądy etyczne Arystotelesa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poglądy etyczne Arystotelesa - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Poglądy etyczne Arystotelesa: Arystoteles był twórcą pojęcia etyka. Dał początek kierunkowi w etyce normatywnej, który nosi nazwę eudajmonizmu. Dobrem najwyższym była eudajmonia /wyraz grecki/ tłumaczony na polski wyrazem szczęście, jest to niedokładne tłumaczenie. Eudajmonia to tyle co dążenie do doskonałości wewnętrznej (Do dążenia do szczęścia, do jego realizacji nie potrzeba zmuszać). Ilustracje złotego środka w etyce: negatywnym zachowaniem etycznym była rozrzutność, ale również skąpstwo rozrzutność skąpstwo hojność zuchwalstwo tchórzostwo męstwo.
Cnoty - nie są wrodzone, ale wykształcone przez przyzwyczajenie, nawyk, wyrabianie w sobie nawyku. Są dwa rodzaje cnót:
Diamo-etyczne - owoc nauki, wymagają wykształcenia i czasu.
Dzielność etyczna - cnoty nabyte przez przyzwyczajenie.
Cnoty - osiągane są przez unikanie skrajności, nadmiaru, niedostatku.
Cnotą szczególnie wyróżnioną jest sprawiedliwość - umiejętność wymierzania prawidłowej miary między tymi skrajnościami.
Poglądy polityczne:
Arystoteles jest autorem „Polityki” - jest ona przedłużeniem „Etyki”, bo jej celem jest takie organizowanie życia by doskonalić obywateli.
Dobre
Złe
Monarchia - jedna osoba sprawuje władzę dla dobra ogółu, dobra publicznego.
Tyrania - władza sprawowana przez jednostkę w jej własnym interesie. Prywata. (Zdegenerowana monarchia)
Arystokracja - kilku znakomitych sprawuje władzę dla dobra rządzonych, kierując się dobrem publicznym.
Oligarchia - Kilku zaczyna sprawować władzę we własnym interesie nie dla dobra ogółu.
Politea - ustrój mieszany oligarchii i demokracji (należy wziąć co najlepsze z tych 2 ustrojów), stabilny. Opiera się na stanie średnim (nie na bogatych, ani na biednych). Jest to ustrój obywatelski. Są to rządy większości, sprawowane w interesie ogółu, rządzący utożsamiają się z dobrem publicznym i dbają o nie.
Demokracja - władzę sprawują teoretycznie wszyscy, ale w rzeczywistości większość kierująca się własnym interesem. Rządzą biedni tak aby się wzbogacić.
Degradacja ta, polega na dążeniu do dobra własnego, a nie do dobra ogółu.
Politea - to zgromadzenie ludzi wolnych i równych. Tylko dobry obywatel może być osobą szczęśliwą. Najlepszym sposobem wychowania człowieka, jest uczynienie go obywatelem państwa doskonałego politeii.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz