Podział leków - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział leków - omówienie - strona 1 Podział leków - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Podział leków
Lek - każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), wprowadzana do organizmu w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, podawana w ściśle określonej dawce.
Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).
Lek innowacyjny - referencyjny - produkt leczniczy dopuszczony do obrotu w Polsce na podstawie pełnej dokumentacji. Zwykle jest to lek, zawierający substancję czynną lub mieszaninę substancji czynnych nie dopuszczonych wcześniej do obrotu w Polsce,
chroniony patentem w zakresie formuły chemicznej i procesu wytwarzania; Wieloletnie badania nad stworzenie leku znajdują swoje odzwierciedlenie w cenie, która zwykle jest wysoka.
Lek generyczny inaczej lek odtwórczy lub generyk - produkt leczniczy zawierający tę samą substancję czynną lub mieszaninę substancji czynnych co lek innowacyjny, wyprodukowany na podstawie formuły zawartej w zgłoszeniu patentowym leku
innowacyjnego, ale po zakończeniu ochrony patentowej. Jednak leki generyczne mogą zawierać tylko 80% substancji czynnej a podłoża stosowane do ich produkcji często różnią się od oryginalnego. Może to powodować, że dawka leku moze być nieznacznie niższa i ewentualnie inaczej wchłaniana, niż ma to miejsce w przypadku leku referencyjnego. Dlatego też zdarza się że efekt terapeutyczny generyku jest nieco mniejszy.
Losy leku w ustroju od momentu jego podania do momentu wydalenia monitoruje farmakokinetyka.
Farmakokinetyka leków obejmuje następujące zagadnienia:
uwalnianie leku / absorpcja leku / dystrybucja leku / przenikanie przez błony biologiczne: bariera krew-mózg, bariera krew-jądro , bariera krew-łożysko / objętość dystrybucji / współczynnik dystrybucji / wiązanie leku z białkami osocza / akumulacja leku / metabolizm leku / wydalanie leku / biologiczny okres półtrwania
Najlepszą dostępność (tzn. najszybciej zaczynają działać) mają leki podawane w formie wlewu dożylnego (lek jest szybko przenoszony przez krew), potem coraz mniejszą dostępność wykazują leki w formie zastrzyku domięśniowego, czopka i form doustnych. Z tego względu w leczeniu szpitalnym wykorzystuje się leki w formie dożylnej i domięśniowej, a u małych dzieci szybszą poprawę zdrowia uzyska się po podaniu czopka niż syropu.
Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC - system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz