Podstawy zarządzania i organizacji-zagadnienia i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania i organizacji-zagadnienia i odpowiedzi - strona 1 Podstawy zarządzania i organizacji-zagadnienia i odpowiedzi - strona 2 Podstawy zarządzania i organizacji-zagadnienia i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

1. Zdefiniuj termin zarządzanie i wymień jego funkcje.
Zarządzanie to jedna z nauk ekonomicznych. Nie ma jednoznacznej definicji tego pojęcia. Do lat 60-tych XX wieku było pojmowane jako działanie kierownicze. Obecnie uogólniając, jest ono sztuką bądź praktyką rozumnego stosowania środków do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Klasycznymi funkcjami zarządzania, które jako pierwszy wyróżnił Henri Fayol są:
- Kontrolowanie (systematyczne sprawdzanie działań i korekty usprawniające dla ułatwienia celów);
- Organizowanie (koordynowanie działań, które najlepiej zrealizują określony plan);
- Motywowanie (kierowanie członków organizacji tak, by wspólnie osiągnąć zamierzenie);
- Planowanie (optymalne działania i niezbędne środki, aby osiągnąć wyznaczony cel).
2. Zdefiniuj termin system i wymień jego podstawowe cechy.
System jest zbiorem elementów (obiektów), powiązanych ze sobą takimi relacjami, że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposób (wg. Tadeusza Tomaszewskiego).
Zawiera pięć podstawowych cech:
- Wejście i wyjście;
- Stan systemu;
- Zdarzenie;
- Obiekty składowe;
- Granicę systemu.
3. Zdefiniuj termin proces i opisz jego główny składnik.
Proces to uporządkowany w czasie zbiór czynności. Najprostszym modelem jest tak zwany Flowchart (termin wprowadzony przez Franka Gilbertha), czyli graficzne przedstawienie przebiegu. Jego głównym składnikiem jest krok po kroku wykonywanie konkretnego algorytmu, analizowanie, projektowanie, dokumentacja i zarządzanie nim.
4. Co to jest organizacja (podaj definicję).
Organizacja jest współpracującą ze sobą grupą społeczną ludzi, która ma ściśle określone zasady i reguły. Są one istotą jej działań, jak również misje, cele oraz synergia (wspomaganie działań innych).
5.Jak jest zbudowana organizacja wg Leavitta?
Składa się z czterech elementów [podsystemów] powiązanych ze sobą. Mianowicie:
» Ludzie [p. psychospołeczny] (pracownicy wraz z całym potencjałem fizycznym, twórczością, motywacją i podzielanymi wartościami);
» Cele i zadania [p. celów i wartości] (działania jakie muszą być wypełnione ze względu na przyjęte cele);
» Struktura formalna [p. struktury] (podział pracy, jednostki organizacyjne i ich powiązania, reguły, procedury, regulaminy i zasady funkcjonowania);
» Urządzenia i technologia [p. techniczny] (sposoby i rozwiązania techniczne dotyczące produkcji, świadczenia usług czy gromadzenia i przetwarzania danych).


(…)

… technologicznych, a rozmieszczenie technologiczne polega na tworzeniu działów z maszynami o podobnych funkcjach.
53. Czym charakteryzuje się rozmieszczenie gniazdowe?
Jest zgodne z organizacją grupową procesu produkcyjnego oraz każde z gniazd jest przystosowane do wykonywania związanych ze sobą operacji technologicznych.
54. Co mówi o człowieku teoria X i teoria Y?
Człowiek X jest z natury leniwy i nieskłonny…
…. Jakie czynniki należy uwzględnić przy tworzeniu dobrze współpracującej grupy ludzi?
- liczebność grupy » dobrze gdy grupa jest kilkuosobowa;
- odpowiedni dobór osobowości członków grupy;
- kierownik i styl jego kierowania;
- nieformalni liderzy;
- inne nieformalne role („kozioł ofiarny”, „błazen”, osoba popularna itp.)
58. Jakie są podstawowe różnice między autorytarnym i demokratycznym stylem kierowania…
… prawni, ochrona, catering).
7(6b). Podaj pięć podstawowych typów organizacji wg teorii Mintzberga i krótko je opisz.
W jej skład wchodzi pięć głównych części takich jak:
» Struktura prosta (małe sklepiki, firmy)
» Biurokracja maszynowa (średnie i duże instytucje jednobranżowe)
» Biurokracja profesjonalna (szkoły, szpitale)
» Forma Dywizjonalna (wielobranżowe koncerny)
» Adhokracja (agencje reklamowe…
… marketingu (zasoby dystrybucji) i finansowo-kosztowym.
37. Co to jest ERP?
- (Enterprise Resource Planning) planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Komputerowa integracja - zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (interfunkcjonalna integracja) i jego pozostałych obszarów funkcjonalnych (intrafunkcjonalna integracja)..
38. Jak zdefiniujesz pojęcie Kaizen?
W zarządzaniu jest to pojęcie zaczerpnięte z chińskiej filozofii zen, czyli ciągłego doskonalenia się (lub z japońskiej praktyki zarządzania). Polega na tym, by produkty i usługi danej firmy permanentnie spełniały coraz to nowe wymagania jakościowe panujące na rynku.
39. Opisz pojęcie Kanbanu.
Jest to metoda zarządzania produkcją za pomocą "widocznego spisu" (z języka japońskiego kanban - kartka) na poszczególnych kartach wyrobów, ich cyrkulacji i analizie.
40…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz