podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 1 - strona 1 podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 1 - strona 2 podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 1 - strona 3

Fragment notatki:


P odstawy organizacji i zarządzania - ćwiczenia 4.10.2012r. Zarządzanie Proces planowania, organizowania, motywowania /przewodzenia/, kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia jej celów. Zarządzanie to praktyka świadomego i ustawicznego kształtowania organizacji, dążenie do wykonywania pożądanej przyszłości z uwzględnieniem przyszłości i teraźniejszości. Jest to także sprawne wykorzystywanie zasobów, takich jak: kapitał urządzenia, materiałów i pracy dla określonych celów. Kierownik /przywódca/ Osoba odpowiedzialna za pokierowanie działaniami prowadzącymi do osiągnięcia celów organizacji. Efektywność kierowania Miara sprawności i skuteczności kierownika, miara tego, w jakim stopniu wyznacza on i osiąga odpowiednie cele. Efektywność organizacji Zdolność przedsiębiorstwa do przystosowania się do zmian zachodzących w otoczeniu oraz produktywnego i oszczędnego wykorzystywania posiadanych zasobów dla realizacji wyznaczonych celów. Skuteczność Osiąganie w jakimś stopniu wcześniej zamierzonego celu. Sprawność Możliwość realizacji skutku traktowanego jako cel działania. Cele: - długoterminowe /strategiczne/ - krótkoterminowe /operacyjne/
Operacjonizacja Przeniesienie celu strategicznego na cel operacyjny. Funkcje zarządzania: - planowanie: podejmowanie decyzji, planowanie, wdrażanie i zarządzanie strategią - organizowanie: projektowanie organizacji i jej struktury, władza i autorytet, gospodarowanie zasobami ludzkimi - motywowanie /przewodzenie/: motywacja, przywództwo, zespoły i praca zespołowa, proces komunikacji i negocjacji - kontrolowanie: skuteczność kontroli, kierowanie i nadzór nad planowaniem i organizowaniem, sposoby pozyskiwania informacji Doskonalenie Optymalne wykorzystanie potencjału, ograniczenie marnotrawstwa, wprowadzanie zmian, eliminowanie nieefektywności. Efekt synegrii Elementy współpracujące razem są w stanie wypracować więcej /2+2=5/
MODEL DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA Przywództwo Kategoria ta zawiera ocenę osobistego wkładu, zaangażowania dyrektora oraz kierownictwa we wdrażaniu TQM /Total Quality Management - kompleksowe zarządzanie jakością/, jako zasadniczego procesu systematycznego doskonalenia.
Polityka i strategia Kategoria ta pozwala określić i zweryfikować wizję przedsiębiorstwa. Odnosi się do podstawowych wartości, którymi kieruje się przedsiębiorstw, kierunków jego strategii oraz sposobów ich realizacji.


(…)

… międzyludzkie w organizacji, bezpieczeństwo socjalne, awanse.
Współpraca z otoczeniem Kryterium to odnosi się do percepcji organizacji w oczach opinii publicznej, jak również do podejścia co organizacja osiąga w relacjach ze społecznością.
Wynik końcowy Kryterium to odnosi się do osiągnięć przedsiębiorstwa w stosunku do zaplanowanych celów w zakresie całokształtu jego rozwoju oraz zaspokojenia potrzeb…

POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA
Przywództwo Kategoria ta zawiera ocenę osobistego wkładu, zaangażowania dyrektora oraz kierownictwa we wdrażaniu TQM /Total Quality Management - kompleksowe zarządzanie jakością/, jako zasadniczego procesu systematycznego doskonalenia.
Polityka i strategia Kategoria ta pozwala określić i zweryfikować wizję przedsiębiorstwa. Odnosi się do podstawowych wartości, którymi kieruje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz