Podstawy wznowienia postępowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy wznowienia postępowania-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

37. Podstawy wznowienia postępowania.
a) przyczyny nieważności
Spośród przyczyn nieważności postępowania podstawą do wznowienia postępowania mogą stanowić
a) Gdy strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, była nienależycie reprezentowana lub była pozbawiona możliwości obrony swoich praw
b) Gdy skład sądu był niezgodny z prawem albo orzekał sędzia wyłączony z mocy prawa
c) Gdy w tej samej sprawie zapadło już prawomocne orzeczenie
Stwierdzenie jednej z przyczyn nieważności obliguje sąd do wzruszenia/uchylenia zaskarżonego orzeczenia niezależnie od tego czy wada miała wpływ na treść orzeczenia.
b) przyczyny restytucyjne
a) Gdy orzeczenie sądu oparte zostało na dokumentach podrobionych lub przerobionych, albo na skazującym wyroku karnych następnie uchylonym
b) Gdy orzeczenie sądu wydane zostało w wyniku przestępstwa, przy czym ten czyn powinien być ustalony prawomocnym wyrokiem sadu karnego chyba, że postępowanie karne nie może być wczęte albo zostało umożone z innych powodów jak brak dowodów
c) Gdy zostaną ujawnione nowe informacje faktyczne lub dowody nieznane wcześniej sądowi ani stronie
Uwzględniając jedną z przyczyn restytucyjnych sąd jest uzależniony od tego czy zachodzi związek przyczynowy między taką przyczyną a treścią zaskarżonego orzeczenia.
c) inne przyczyny
Oprócz przyczyn nieważności i restytucyjnych wznowienie postępowania można jeszcze stwierdzić w dwóch przypadkach:
a) Jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego albo przynajmniej przepisu prawa na podstawie, którego zaskarżony wydał orzeczenie z Konstytucyjną umową międzynarodową albo ustawą. b) Jeżeli potrzeba wznowienia zachodzi w związku z orzeczeniem organu międzynarodowego podjętego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Polskę.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz