Podstawowe zagadnienia psychologii - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia psychologii - wykład - strona 1 Podstawowe zagadnienia psychologii - wykład - strona 2 Podstawowe zagadnienia psychologii - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZAGADNIENIE Z PSYCHOLOGII
1. Spostrzeganie społeczne - to złożony układ procesów dzięki któremu powstaje u człowieka subiektywny obraz rzeczywistości:
komunikacja niewerbalna Mimika (głównie oczy- zwężone źrenice przy kłamstwie, brwi, czoło, usta, nos)
Pantomimika (postawa i gesty)
Barwa głosu ( ton, modulacja głosu)
ukryte teorie osobowościowe - przewidywanie pozostałych cech człowieka na postawie pierwszej cechy jaką poznamy (np. osoba dobroduszna prawdopodobnie jest miła,szczera)
efekt aureoli - zjawisko polegające na przypisywaniu osobom ocenianym pozytywnie (np. atrakcyjnym fizycznie) także innych cech pozytywnych, osobom zaś postrzeganym negatywnie- cech negatywnych.
samospełniające się proroctwo - Przewidywania i oczekiwania które zmieniają zdarzenia w taki sposób, że uzyskuje się to czego się oczekiwało. 2. Procesy atrybucji :- teoria atrybucji mówi o tym, gdzie ludzie szukają przyczyn zachowania innych lub własnego zachowania. wewnętrzne i zewnętrzne :
Zewnętrzne- wnioskowanie, że jakąś osoba zachowała się w określony sposób, ze względu na właściwości sytuacji w której się znalazła. Zakłada się, że w tej sytuacji większość osób postąpiłaby podobnie. Wewnętrzne- Wnioskowanie, że jakaś osoba zachowała się w ten a nie inny sposób ze względu na swoje postawy, właściwości charakter, osobowość. Atrybucja wewnętrzna jest częściej używana. atrybucja sukcesów i porażek - jesteśmy skłonni sukces przypisywać własnym czynnikom wewnętrznym, a porażkę tłumaczymy warunkami sytuacyjnymi. Natomiast sukces czy porażkę innych tłumaczymy zależnie od naszego stosunku do nich, płci, roli społecznej, stereotypów itp.
podstawowy błąd atrybucji - założenie, że ludzie postępują w dany sposób ze względu na własne cechy a nie na sytuację zewnetrzną. Przeceniamy atrybucję wewnętrzną, nie doceniamy zewnętrznej.
3. Postawy :
definicja, trzy elementy : postawa jest to względnie trwała struktura procesów poznawczych, emocjonalnych i procesów behawiorystycznych której wyraża się stosunek do danego przedmiotu. (np. kibic korony -procesy poznawcze: posiada informacje o meczach i zawodnikach; -procesy emocjonalne: odczuwa sympatie lub antypatie; -procesy behawiorystyczne- chodzi na mecze)
czynniki powodujące rozbieżności między postawą a zachowaniem :
przewidywane konsekwencje ujawnienia postawy (lęk przed karą, chęć uzyskania nagrody)
inne ważne motywy (katolik pracujący w niedziele ze względów finansowych)
pełniona rola społeczna (niektórych postaw nie ujawniamy przed niektórymi osobami- nauczyciel nie ujawnia antypatii do innego nauczyciela przed uczniami)
obecność innych, bardziej kompetentnych osób (Specjalista ma inną postawę, więc nie ujawniamy swojej)


(…)

… oddziałujący na jednostkę (czy do sfery organizmu, czy sfery potrzeb „ja”.
reakcje emocjonalna
reakcja ekspresyjna - mowa ciała - komunikacja niewerbalna, mowa ciała jest nie kontrolowana , nasze emocje pokazują oczy forma reakcji wyładowując- uśmiech . okrzyk , taniec- emocje dodatnie , płacz - emocje ujemne określane zmiany w stanie świadomości.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz