Podstawowe szkoły myślenia w makroekonomii - opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe szkoły myślenia w makroekonomii - opis - strona 1

Fragment notatki:

Szkoła klasyczna, Szkoła Keynsistowska, Szkoła monetarystyczna

Szkoła klasyczna (ekonomia klasyczna) to szkoła myślenia ekonomicznego, która posługuje się teorią makroekonomiczną zakładającą, że gospodarka w długim okresie, o ile nie będzie się zakłócać jej funkcjonowania, doprowadzi do równowagi i neutralności pieniądza. A. Smith (Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów- 1776- początek współczesnej ekonomii)

Neutralność pieniądza - przekonanie ekonomistów szkoły klasycznej, że zmiany podaży pieniądza wpływają na ogólny poziom cen, ale nie mają wpływu na układ cen względnych.


Szkoła Keynsistowska (keynesizm) - to teoria makroekonomiczna, która szczególnie podkreśla fakt, że gospodarka ze swej natury ma charakter nieaktywny i wymaga stosowania aktywnych, doraźnych posunięć polityki gospodarczej rządu w celu wyeliminowania bezrobocia i inflacji.
Synteza neoklasyczna (makroekonomiczna) - lata 50-te - książka Paula Samuelsona „Economics" stała się podręcznikiem głównym makroekonomii. Samuelson przeanalizował model Keynesa od strony keynesistów i klasyków.


Szkoła monetarystyczna (monetaryzm) - to makroekonomiczna teoria, która postuluje nieaktywistyczną politykę gospodarczą, monetaryści uważają, że gospodarka ma z natury charakter stabilny i zwykle powróci do swego naturalnego stanu po każdym etapie przejściowej nierównowagi. Uważają oni, że inflacja powstaje wtedy, gdy zbyt wiele dolarów wpompowywanych jest w gospodarkę przez poszczególne instytucje rządowe. Rozwiązanie monetarystyczne polega na redukowaniu wzrostu pieniądza w obiegu.

Reganomika - lata 80-te - Ronald Reagan - przeciwstawione Keynesowi i monetarystom, uważano, że trudności gospodarki są po stronie podaży i z tej strony należy gospodarkę umacniać, czyli trzeba prywatyzować sektor publiczny, hamować inflację, obniżać podatki by zachęcić do inwestycji - choć ograniczało to wpływy do budżetu.

Podstawowe płaszczyzny sporu: czy państwo powinno ingerować w gospodarkę; co wpływa na inflację, bezrobocie

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz