Podstawowe systemy praw autorskich

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe systemy praw autorskich - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe systemy praw autorskich
1)romański droit d'auteur
-ochrona ustanowiona jest przede wszystkim ze względu na majątkowe i osobiste interesy twórców
-wyróżniamy 2 modele: a)monistyczny
-jednoczy w sobie uprawnienia o charakterze osobistym i majątkowych niemających cech samodzielnych praw
-oparty na koncepcji E. Ulmera
-zasada nieprzenoszalności całego prawa autorskiego i możliwość jedynie ustanowienia uprawnień na rzecz użytkownika
b)dualistyczny
-oparty na koncepcji H. Debios
-sprzyja potrzebom obrotu prawnego
*autorskie prawo osobiste (nieprzenoszalne i nieoggraniczone w czasie)
-prawo do autorstwa utworu
-prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia go anonimowo
-prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania
-prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności
-prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu *autorskie prawo majątkowe (przenoszalne i ograniczone w czasie)
-prawo do korzystania z utworu
-prawo do rozporzadzania utworem na wszystkich polach eksploatacji
-prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu
x)mieszany
*uprawnienia osobiste
*uprawnienia majatkowe
*uprawnienia majątkowo-osobiste
2)anglosaski copyright
-prawo autorskie jako zespół uprawnień majatkowych, które służą ochronie interesów uprawnionego podmiotu i mają zapewnić rozwój nauki i sztuki
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz