Podejście dochodowe.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podejście dochodowe. - strona 1 Podejście dochodowe. - strona 2

Fragment notatki:

PODEJŚCIE DOCHODOWE
- polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokości uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości
- stosuje się je przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód
Metoda inwestycyjna: stosuje się przy określeniu wartości nieruchomości przynoszących dochód z czynszów, którego wysokość można ustalić na podstawie analizy kształtowania się stawek rynkowych czynszów najmu lub dzierżawy Metoda zysków: stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących dochód, którego wysokości nie można ustalić w sposób , o którym mowa powyżej. Dochód ten ustala się w wysokości równej udziałom właściciela nieruchomości w zyskach osiąganych z działalności prowadzonej na tej nieruchomości
Technika kapitalizacji prostej: wartość nieruchomości jako iloczyn stałego dochodu rocznego i współczynnika kapitalizacji Współczynnik kapitalizacji: odzwierciedla okres, w którym powinien nastąpić zwrot środków, wydatkowanych na zakup nieruchomości z dochodów uzyskanych z tej nieruchomości
Wysokości współczynnika kapitalizacji ustala się na podstawie badania rynku nieruchomości jako wzajemną relację pomiędzy ceną transakcyjna zapłaconą za nieruchomość a dochodami możliwymi do uzyskania z tej nieruchomości
Technika dyskontowania strumieni dochodów: wartość nieruchomości określa się jako sumę zdyskontowanych strumieni pieniężnych pochodzących z dochodów przewidywanych do uzyskania z nieruchomości w poszczególnych latach, powiększona o wartość rezydualną nieruchomości
Wartość rezydualna przedstawia wartość nieruchomości po upływie ostatniego roku prognozy. Liczba lat prognozy jest zależna od przewidywanego okresu, w którym dochody z wycenionej nieruchomości będą ulegały zmianie
Stopa dyskontowa odzwierciedla wymaganą przez nabywców nieruchomości relację pomiędzy rocznym dochodem uzyskiwanym z nieruchomości a nakładami jakie należy ponieść na jej zakup
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz