Podejmowanie decyzji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podejmowanie decyzji-opracowanie - strona 1 Podejmowanie decyzji-opracowanie - strona 2 Podejmowanie decyzji-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Podejmowanie decyzji Istota podejmowania decyzji
Wymagania stawiane decyzjom
Sposoby podejmowania decyzji
Proces podejmowania decyzji
Czynniki kształtujące zachowania osoby podejmującej decyzję
Bariery utrudniające obiektywizm i racjonalność decyzji
Błędy popełniane w procesach decyzyjnych
1. Podejmowanie decyzji - proces, w którym dokonuje się świadomego wyboru jednego spośród co najmniej 2 uznanych za możliwe do realizacji wariantów działania. Jest ono m.in. następstwem planowania warunkującym sprawność funkcjonowania organizacji, jej rozwój i kontakty z otoczeniem.
Decyzje mogą być podejmowane w warunkach:
- pewności - występuje wtedy gdy podejmujący decyzję zna z rozsądnym zakresem pewności dostępne możliwości wyboru i związane z każdą z nich warunki. W związku z czym poziom niejasności i niebezpieczeństwo podjęcia błędnych decyzji jest niski,
- ryzyka - sytuacja której dostępność poszczególnych możliwości oraz związane z każdą z nich potencjalne korzyści i koszty są znane z pewnym szacunkowym prawdopodobieństwem. W związku z tym niebezpieczeństwo podjęcia błędnej decyzji jest średni,
- niepewności - podejmujący decyzję nie zna wszystkich możliwości ryzyka związanego z każdą z nich ani prawdopodobnych konsekwencji wobec czego niebezpieczeństwo podjęcia błędnych decyzji jest wysokie.
Decyzje posiadają cechy:
- dotyczą przyszłości,
- nie są wyborem losowym,
- obejmują tylko te warianty, które uznaje się za możliwe do realizacji.
2. Decyzje powinny być:
Efektywne - poprawiające obecną sytuację organizacji. Poziom efektywności zależy od:
-istoty i złożoności problemu,
- wiedzy i umiejętności,
- konkretności i rzetelności posiadanych informacji,
- procedury podejmowania decyzji.
Racjonalne, logiczne - podjęte na zasadzie rozumowania, racjonalności. Zależy od 2 grup czynników:
związanych z osobą decydentów, które dzielą się na:
- wydolnościowe - określające jej realne możliwości takie jak kwalifikacje, intuicja
- motywacyjne - określające zaangażowanie emocjonalne. Zalicza się: potrzeby, nastroje, postawy.
b) sytuacyjne. Zalicza się
- brak lub nadmiar informacji,
- zasoby czasu, pieniędzy, materiałów, surowców, wykonawców,
- biurokratyczne typu: ograniczenia przepisów, norm, wartości,
- społeczne typu: konflikt, presja.
Obiektywne - bezstronne i wolne od uprzedzeń
3. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz