Modele podejmowania decyzji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele podejmowania decyzji - strona 1 Modele podejmowania decyzji - strona 2 Modele podejmowania decyzji - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 7 Problem decyzyjny Z problemem decyzyjnym mamy do czynienia, gdy następuje zaburzenie w działalności.
Wyróżnia się cztery źródła problemów decyzyjnych:
Np. problem skarg klientów dotyczących opóźnień w realizacji zamówień można też potraktować jako okazję do przeprojektowania procesów produkcyjnych i obsługi klientów.
Okazja: sytuacja powstająca wtedy, kiedy okoliczności dają organizacji szansę do przekroczenia przyjętych celów.
Pewność: warunki podejmowania decyzji, w których kierownik dysponuje dokładnymi, wymiernymi i wiarygodnymi informacjami o skutkach wybranej każdej z rozważanych możliwości
Ryzyko: warunki podejmowania decyzji, w których kierownik zna prawdopodobieństwo uzyskania pożądanego wyniku poszczególnych możliwych działań.
Prawdopodobieństwo: statystyczna miara możliwości wystąpienia określonego zdarzenia lub wyniku
Racjo nalny model podejmowania decyzji :
Proces, ułatwiający kierownikowi rozważenie wielu możliwości i wybranie tej, która zapewnia największą szansę powodzenia
Etapy procesu racjonalnego podejmowania decyzji: Rozpoznanie i zdefiniowanie sytuacji
Identyfikacja alternatywnych możliwości i zdefiniowanie warunków brzegowych
Ocena wariantów
Wybór optymalnego wariantu
Wdrożenie wybranego wariantu Obserwacja wyników i ocena
Wynajdywanie problemów: Wynajdywanie problemów jest często procesem intuicyjnym i niesformalizowanym
Dlatego podane powyżej cztery źródła problemów są najczęściej występującymi przyczynami
Jednakże w procesie wynajdywania problemów mogą być popełnione błędy, prowadzące do zachwiania tego procesu
Błędy popełniane przy wyszukiwaniu problemów decyz yjnych WADLIWE KOJARZENIE ZDARZEŃ
błędne przyjmowanie, że zdarzenia łączą się ze sobą, gdyż są do siebie podobne
błędne przyjmowanie, że zdarzenia są ważne, bo znajdują się w centrum uwagi
BŁĘDNE OCZEKIWANIA ZDARZEŃ
błędne przyjmowanie, że zdarzenia nie wystąpiły, choć w rzeczywistości tak było, ponieważ nie mieściły się w oczekiwanym układzie zdarzeń,
błędne przyjmowanie, że zdarzenia wystąpiły, choć w rzeczywistości tak nie było, ze względu na to, że ich pojawienie się było oczekiwane
nieuwzględnienie dziwnych lub końcowych zdarzeń, sprzecznych z oczekiwaniami,
FAŁSZYWA SAMOOCENA I OCENA OBRAZU SPOŁECZNEGO WŁASNEJ OSOBY


(…)

… podejmowania decyzji.
Źródło: R.W. Griffin, „Podstawy zarządzania organizacjami”, PWN, Warszawa 1996, s 273
9.2.5 Administracyjny model podejmowania decyzji
Źródło: R.W. Griffin, „Podstawy zarządzania organizacjami”, PWN, Warszawa 1996, s 280
Systemy wspomagania decyzji:
Dziedzina wspierająca menedżerów w procesie rozwiązywania problemów jest teorią decyzji,
Założeniem programu teorii decyzji jest całościowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz