Podejmowanie decyzji gospodarczych - Bariery wejścia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podejmowanie decyzji gospodarczych - Bariery wejścia - strona 1 Podejmowanie decyzji gospodarczych - Bariery wejścia - strona 2 Podejmowanie decyzji gospodarczych - Bariery wejścia - strona 3

Fragment notatki:

2010-06-06 1 Jest to odchylenie stanu  istniejącego od stanu  po ądanego, które  wymaga skorygowania, Swoisty stan napięcia  między celami, do  których się dą y a  posiadanym obrazem  otaczającej  rzeczywistości.  STAN PO ĄDANY STAN ISTNIEJĄCY PROBLEM  DECYZYJNY Przedmiotowe – odchylenie pomiędzy istniejącym lub  przyszłym stanem po ądanym a stanem  rzeczywistym, Charakteryzuje je: ◦ Przedmiot – czego problem dotyczy, ◦ Stopień strukturalizacji – zakres określoności problemu, ◦ Stopień zło oności – liczba współokreślających go  elementów i zale ności pomiędzy nimi, Podmiotowe – dodatkowe współokreślenie problemu  poprzez: ◦ Fragment rzeczywistości, którego dotyczy, ◦ Miejsce występowania, ◦ Częstotliwość pojawiania się, ◦ Znaczenie problemu dla funkcjonowania i rozwoju  przedsiębiorstwa. Rzeczywiste i pozorne (kryterium istotności), Poznawcze (co jest?, jakie jest?, jak zale ne?) i  decyzyjne (co osiągnąć?, przy pomocy czego  osiągnąć?), Dotyczące zewnętrznej sfery przedsiębiorstwa  (problemy strategiczne) i jego sfery wewnętrznej  (problemy funkcjonowania) 2010-06-06 2 Normatywne – opierają się na matematyce i  mo liwości komputerowego przetwarzania  informacji, dą ą do stworzenia systemu  umo liwiającego podejmowanie decyzji  optymalnych (nie wszystkie rodzaje decyzji daje  się sformalizować), Deskryptywne – dą ą do stworzenia zasad  postępowania przy podejmowaniu decyzji  odnoszących się zarówno do działań  pojedynczych ludzi, jak i do decyzji zespołowych  (aspekt psychologiczny). Teorie te są w stosunku do siebie  komplementarne. Polega na świadomym, a więc nielosowym  wyborze jednego z rozpoznanych i uznanych  za mo liwy wariantów przyszłego działania.  Jest to zachowanie biorące pod uwagę  mo liwości realizacji decyzji, czyli  zachowanie racjonalne. Zgodność celów i działań z systemem  wartości, Dostosowanie działań do celów, Dostosowanie działań do okoliczności, Oparcie działań na wiedzy. 2010-06-06 3 Metodologiczna – wybór działania, który został  dokonany na podstawie informacji dostępnych  dla decydującego, zgodnie z zasadami  podejmowania decyzji; zgodność postępowania z  posiadaną wiedzą, W sensie rzeczowym – polega na wyborze  takiego wariantu, którego realizacja doprowadza  do osiągnięcia zamierzonego celu; rozpatrywana  ze względu na okoliczności, zało eniem jest  posiadanie wszelkich niezbędnych informacji, Substancjonalna – rozpatrywana ze względu na  cele przedsiębiorstwa, ludzi, otoczenia, Formalna – wybór środków niezbędnych do  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz