Podatki bezpośrednie i pośrednie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki bezpośrednie i pośrednie - wykład - strona 1 Podatki bezpośrednie i pośrednie - wykład - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD XI
PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE ORAZ ZJAWISKO PRZERZUCANIA PODATKÓW
Według źródła pokrycia świadczenia podatkowego podatki dzielimy na pośrednie i
bezpośrednie.
Podatek bezpośredni – cały ciężar podatku ponoszą podatnicy, są to w szczególności
podatki dochodowe, tradycyjnie podatki przychodowe też są zaliczane do tej grupy, jednak
ich bezpośredni charakter czasem budzi wątpliwości; podatki majątkowe są tylko wtedy
bezpośrednie, gdy podatnik nie może zaliczyć tych podatków do kosztów uzyskania swoich
przychodów. Podatek majątkowy w niektórych kategorii podatników jest pośredni, np.
podatek od nieruchomości przeznaczony na cele mieszkaniowe podatnika, będącego osobą
fizyczną jest podatkiem bezpośrednim, natomiast podatek od nieruchomości przeznaczonej
na działalność gospodarczą jest podatkiem pośrednim.
Podatki pośredni – płacone przez podatników, lecz ich ciężar w całości lub w części ponoszą
osoby trzecie(podatnicy przerzucają na nich ciężar podatkowy), są to np. podatki od
wydatków – konsumpcyjne, a więc podatek akcyzowy i od towarów i usług, a także podatki
majątkowe(wyjaśnione wyżej). Zbliżony charakter do podatków pośrednich mają cła,
składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki i wpłaty na państwowe fundusze celowe,
gdy są one zaliczone przez przedsiębiorców do kosztów uzyskania przychodów.
W Polsce jest przewaga podatków pośrednich, które w przeciwieństwie do bezpośrednich
są przerzucane w dwóch kierunkach – w przód i wstecz. Podatnicy przerzucają w całości lub
części ciężar podatków na swoich odbiorców poprzez podniesione ceny sprzedawanych
towarów lub usług. W skali całej gospodarki występuje zatem łańcuch przerzucania
podatków pośrednich do przodu, na końcu łańcucha znajdują się odbiorcy finalni –
gospodarstwa domowe, które ponoszą cały ciężar wszystkich podatków pośrednich ze
wszystkich faz działalności gospodarczej. Odbiorcy finalni w małym stopniu są tego
świadomi, a w Polsce te podatki są wyjątkowo wysokie, nieświadomość odbiorców
wykorzystują elity sprawujące władzę ciągle podnosząc podatki pośrednie.
Podatki pośrednie są szkodliwe dla przedsiębiorstw, przez podniesienie podatku, spada
popytu na towary i usługi, przez to przedsiębiorcy muszą ograniczyć skalę prowadzenia
działalności gospodarczej.
Podatki pośrednie przerzucane wstecz – podatnik prowadzący działalność gospodarczą
może częściowo przerzucić podatki na swoich pracowników obniżając im wynagrodzenie za
pracę. W Polsce bardzo rzadko pracodawcy obniżają wynagrodzenia, powszechnie jest
Finanse publiczne
1
jednak zjawisko nie podnoszenia pracownikom wynagrodzeń przez wiele lat ciągłego
wzrostu cen, co powoduje spadek ich realnej płacy.
Finanse publiczne
2
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz