Podatek a opłata - porówanie (sem. II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek a opłata - porówanie (sem. II) - strona 1 Podatek a opłata - porówanie (sem. II) - strona 2

Fragment notatki:

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Podatek a opłata , (sem. II)
Podatek a opłata; klasyfikacja opłat w Polsce Podatek w sensie ekonomicznym, podatek jest to ciężar, który ponoszą podmioty istniejące poza państwem lub inne związki publicznoprawne na rzecz tego państwa lub innego związku publicznoprawnego. Podatek w sensie prawnym, podatek jest to pieniężne, przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie na rzecz państwa lub innego związku publicznoprawnego nakładane na podstawie przepisów prawa; określające wysokość podatków, terminy i inne warunki ich nakładania i pobierania.
Opłaty, jest to źródło uboczne; świadczenia pieniężne wprowadzone w drodze ustawy; mają charakter przymusowy i bezzwrotny; są jednostronnie ustalone przez organy państwa; opłata jest pobierana w związku z konkretnymi czynnościami organów państwowych, samorządowych lub za konkretne usługi; są indywidualną zapłatą za indywidualne świadczenie; płacący otrzymuje indywidualną korzyść.
Podobieństwa:
- zarówno podatki jak i opłaty są świadczeniami pieniężnymi wprowadzanymi w drodze ustawowej;
- mają charakter przymusowy i bezzwrotny;
- są jednostronnie ustalane przez organy władzy;
- powodują analogiczne skutki ekonomiczne, po stronie podmiotu, który je płaci.
Różnice:
- opłata pobierana jest w związku z konkretnymi czynnościami organów państwowych czy samorządowych lub za konkretne usługi;
- opłata jest indywidualną zapłątą za zindywidualizowane świadczenia;
- płącący opłatę otzrymuje indywidualną korzyść (czyli świadczenie wzajemne);
- opłata w sensie klasycznym występuje wtedy gdy mamy do czynienia z pełną ekwiwalentnością wysokości świadczenia wzajemnego i wysokości opłaty.
Klasyfikacja opłat publicznych: kryterium przedmiotowe: 1. Opłaty za czynności organów administracji rządowej i samorządowej: opłata sądowa, administracyjna; ogólne- opłata skarbowa; szczególne - paszportowa; opłaty osobiste - akty ze stanu cywilnego; rzeczowe - koncesje, zezwolenia; 2. Opłaty zmienne i stałe: opłaty za usługi podmiotów gospodarki publicznej; opłaty za usługi komunikacji miejskiej; opłaty za wywóz śmieci; opłaty za przedszkole. 3. Opłaty środowiskowe, czyli opłaty za korzystanie z dóbr objętych szczególną ochroną.
4. Opłaty adiacentowe, dopłaty.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz