Platon - wiadomości podstawowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Platon - wiadomości podstawowe - omówienie - strona 1 Platon - wiadomości podstawowe - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

PLATON (427 - 347 r. p.n.e.)
Uczeń Sokratesa,
Pisał głównie dialogi
Założyciel Akademii Platońskiej:
Założona ok. 387 r p.n.e., istniała ponad 900 lat
Instytut współpracy naukowej uczniowie i uczeni
Akademia miała służyc idei dobra
Filozofia, dialektyka, matematyka
Trzy fazy Akademii
POPRZEDNICY PLATONA - co od kogo wziął Platon?
Sokrates logika i etyka Pitagorejczycy filozofia przyrody
Heraklit pojmował rzeczywistość jako zmienną
Eleaci poszukiwali bytu niezmiennego
Anaksagoras duchowy pierwiastek poruszający świat
ROZWÓJ FILOZOFII PLATONA
Filozofia Platona miała charakter podwójny: matematyczny i etyczny
Trzy okresy odpowiadające trzem grupom pism:
zagadnienia etyczne (zaczął jako sokratyk) - określanie pojęć etycznych przekonanie o istnieniu niezawodnej wiedzy pojęciowej
polemika z sofistami i erystami nieuznającymi wiedzy pewnej i celów etycznych
rozwinięcie teorii bytu - teoria idei wiecznych idealizm
nauka o nieśmiertelnej duszy spirytualizm
spostrzeżenie trudnośći tkwiących w teorii idei wyzbycie się dualizmu, przedstawianie związków między ideami i rzeczami zamiast ich wzajemnego przeciwstawiania filozofia przyrody i filozofia państwa
NAUKA O IDEACH
Idee jako nowy rodzaj bytu
Problem: co jest rzeczywistością jaką poznajemy przez pojęcia? Przesłanki: własnością pojęć jest jedność i stałość
pojęcia muszą mieć swój przedmiot, który ma te same własności rzeczy są złożone i zmienne
Wniosek: istnieje nie znany z doświadczenia, niezmienny byt, który jest przedmiotem pojęć, ⇒ IDEA
IDEE
własnością idei jest jedność i stałość
jest ich wiele
stanowią odrębny, hierarchiczny świat
idea dobra - najwyższa idea
Idee a rzeczy
Założenie początkowe: idee i rzeczy jako dwa rodzaje bytu
DWA RODZAJE BYTU:
byt poznawany przez zmysły - zniszczalny, zmienny, realny ⇒ RZECZY
byt poznawany przez pojęcia - wieczny, niezmienny, idealny ⇒ IDEE
Założenie ostateczne: idee jako jedyny rodzaj bytu, gdyż:
- idee istnieją
- rzeczy stają się
Związek między ideami a rzeczami:
- rzeczy są zależne od idei (CZASEM WIDAĆ „OBECNOŚĆ” IDEI W RZECZACH)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz