Planowanie przestrzenne w Polsce - poziomy.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie przestrzenne w Polsce - poziomy. - strona 1

Fragment notatki:

Planowanie przestrzenne w Polsce zorganizowane jest na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim (regionalnym) oraz gminnym (lokalnym). Na poziomie krajowym eksponowane są elementy zagospodarowania przestrzennego decydujące o spójności państwa unitarnego i charakterze współpracy międzynarodowej. Planowanie jest bardzo ogólne, ukształtowane jako koncepcja. Poziom regionalny wydobywa swoiste cechy poszczególnych obszarów kraju, wskazuje na zróżnicowane przestrzennie ograniczenia i predestynacje rozwoju. Na poziomie lokalnym tworzone są podstawy merytoryczne i formalnoprawne realizacji przedsięwzięć przewidywanych na wszystkich poziomach planowania przestrzennego. Są to plany szczegółowe. Przyczyny takiego podziału: Podstawowym założeniem systemu planowania przestrzennego jest spójność planów ze strategiami rozwoju traktowanymi jako założenia społeczne i gospodarcze.  Trzy poziomy planowania przestrzennego mają w stosunku do siebie charakter komplementarny, tworząc układ zhierarchizowany. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz