Polityka planowania przestrzennego Francji w 2002 r.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka planowania przestrzennego Francji w 2002 r. - strona 1 Polityka planowania przestrzennego Francji w 2002 r. - strona 2

Fragment notatki:

W 2002 r. ministerialny komitet ds. planowania przestrzennego wyznaczył nowe polityki planowania przestrzennego. Polityka opierała się na 2 filarach:
Uczynić Francję bardziej atrakcyjną gospodarczo i konkurencyjną, ma to zapewnić wyłonienie się Competitiveness Clusters (Klastry konkurencyjności) i antypację zmian gospodarczych poprzez wspieranie lokalnych graczy , radzącymi sobie z tymi zmianami, aby rozwinąć aktywność biznesową i tworzyć miejsca pracy
Zapewnić spójność w całej Francji, przez ochronę autentycznej , narodowej solidarności, na rzecz pokrzywdzonych obszarów przez ukończenie głównych projektów, stworzenie infrastruktury transportowej, łączność i modernizacja usług publicznych
W 2005 r. ministerialny komitet ds. planowania i rozwoju zmienił dawną agencję DATAR ( działań na poziomie rządowym) na DIACT, czyli agencja dotycząca planowania przestrzennego i konkurencyjności. Jest częścią biura premiera, a jej głównym zadaniem jest przygotowywanie i wdrażanie wskazówek dla krajowej strategii planowania przestrzennego. Ciało doradcze- CNADT- dotyczy planowania przestrzennego i rozwoju i bierze udział w projektowaniu strategicznym.
CIACT- powstał w 2005 r. jest to ciał decyzyjne na poziomie rządowym, któremu przewodniczy premier, podejmuje najważniejsze decyzje związane z planowaniem przestrzennym
Agencje związane z planowaniem przestrzennym- 1967 r. - powalono do życia agencje urbanistyczne, obecnie znajdują się w większości dużych obszarów miejskich. W metropoliach francuskich około 50 sztuk.
Rolą agencji jest zapewnienie władzą lokalnym fachowego wsparcia w dziedzinie planowania przestrzennego i realizacji wdrażania miejskich projektów. Początkowo skupiały się na miejskich pracach planistycznych. Obecnie- szerzej dotyczy działań rozwoju gospodarczego itd. Planowanie przestrzenne jest realizowane przez rząd centralny lub przez władze lokalne. Może ono koncentrować się na jakimś konkretnym sektorze np. transport lub dotyczyć kilku sektorów na wskazanym obszarze, regionie. Po II wojnie światowej, były lany krótkoterminowe ( 5 letnie plany krajowe, uzupełnione planami sektorów- krajowy plan autostrad, krajowy plan dotyczący szybkich kolei, wód śródlądowych, lokalizacji uniwersytetów). Zachodziła decentralizacja ( 5 letnich planów już nie ma, od początku lat 90, powstają nowej narzędzia planowania - 95 i 99).
Plany dotyczące usług publicznych wdrożonych w 99 i przyjętych w 2002 , określają wytyczne związane ze szkolnictwem wyższym, kulturą, zdrowiem, komunikacją, energią itd. Na poziomie regionalnym obowiązuje SRADT - to projekty , które wdrożono w 95 dotyczące zrównoważonego rozwoju regionalnego w średniej perspektywie czasowej. Miały służyć ułatwieniu kontaktów miedzy szczeblami centralnym a regionalnymi i dotyczy :
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz