Planowanie i podejmowanie decyzji - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie i podejmowanie decyzji - wykład - strona 1 Planowanie i podejmowanie decyzji - wykład - strona 2 Planowanie i podejmowanie decyzji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Planowanie i podejmowanie decyzji
Cele organizacji
Celem jest pożądany stan rzeczy.
Organizacje to całości realizujące cele przekraczające możliwości jednego człowieka.
Typy celów organizacji
Szczebel
Cele strategiczne
Cele taktyczne
Cele operacyjne
Dziedzina
Cele finansowe
Cele marketingowe
Cele produkcyjne
Ramy czasowe
Cele długookresowe
Cele średniookresowe
Cele krótkookresowe
Przykładowy proces formułowania celów
Misja
cele strategiczne prezes, zarząd, dyrektor naczelny 
cele taktyczne zastępca dyrektora ds. finansowych, produkcji, sprzedaży 
cele operacyjne kierownik działu płynności, promocji, produkcji opakowań, logistyki
Optymalizacja Równoważenie i godzenie możliwych konfliktów między różnymi celami
Podejmowanie decyzji
Proces wyboru określonego kierunku działania, prowadzącego do rozwiązania konkretnego problemu
Proces rozpoznawania problemów
Możliwości wystąpienia problemów:
Odchylenie od dotychczasowych osiągnięć
Odchylenie od planu
Inni ludzie
Działalność konkurentów
Proces podejmowania decyzji
Zbieranie informacji o problemie decyzyjnym  opracowanie listy możliwych rozwiązań  ocena rozwiązań  wybór  akceptacja wyboru i realizacja
Kryteria oceny wariantów w procesie podejmowania decyzji
Finansowe:
Maksymalizacja zysku (ceny obrotu, oszczędności)
Minimalizacja straty (kosztów, nakładów
Pozafinansowe:
Minimalizacja czasu (wysiłku, ryzyka)
Maksymalizacja zadowolenia (bezpieczeństwa, pewności)
Sposoby podejmowania decyzji
Ze względu na stopień przewidywalności:
Decyzje programowane, Decyzje nieprogramowane
Ze względu na liczbę osób uczestniczących w procesie
Jednoosobowe
Grupowe (kolegialne, kolektywne)
Typy decyzji
Ze względu na podmiot
Decyzje kierownictwa naczelnego
Decyzje sredniego szczebla zarządzania
Decyzje kierownictwa liniowego
Ze względu na przedmiot
Decyzje dotyczące sprzedaży
Decyzje dotyczące zaopatrzenia
Decyzje inwestycyjne
Decyzje finansowe
Decyzje personalne
Ze względu na horyzont czasowy

(…)

… podwładnego.
Zarządzanie strategiczne
„Ten, kto nie spogląda w przyszłość, jest z góry przegrany.”
Istota zarządzania zasobami ludzkimi
Działania organizacji nastawione na przyciąganie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej.
R.W Griffin
Uwarunkowania prawne
Równe szanse zatrudnienia
Wynagrodzenie i świadczenia
Stosunki pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rodzaje stosunków pracy
Umowa…
…, uprawnień posiadanych przez pracowników.
Dostosowanie podaży pracy popytu na zasoby ludzkie
Porównanie przyszłego popytu oraz podaży wewnętrznej stanowi wytyczną do sformułowania planów:
Plan przewidywanego niedoboru (zatrudnienie nowych, przekwalifikowanie aktualnych pracowników, podnoszenie wydajności),
Plan nadwyżki kadrowej (przeniesienie nadwyżki pracowników, rezygnacja z obsady wakatów, zwolnienia…
… uwarunkowana skala ocen)
Błędy w ocenie wyników
Błąd nowości - tendencja dokonywania ocen na podstawie ostatnich wyników pracy
Nadmierne akcentowanie jednej części skali - oceny zbyt liberalnej lub surowej, albo wszystkim oceny przeciętnej
Błąd aureoli - dopuszczanie do przenoszenia się oceny pracownika ze względu na jeden wymiar (cechę) na ocenę według innych wymiarów
Metody doskonalenia na stanowisku pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz