Plan i budżet marketingowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plan i budżet marketingowy - strona 1 Plan i budżet marketingowy - strona 2

Fragment notatki:

Plan marketingowy Dla realizacji strategii marketingowej konieczny jest właściwy i dobrze zbudowany plan marketingowy. Jest on podstawą wszelkich działań marketingowych firmy.
Dobry plan marketingowy powinien spełniać cztery zasadnicze funkcje, powinien być środkiem:
*komunikacji wewnątrz firny i podstawą planów cząstkowych
*delegacji (czyli przydzielania zadań)
*koordynacji (zestawienia instrumentów marketingu z budżetem)
*alokacji środków - na najbardziej obiecujące produkty i rynki
Właściwy plan marketingowy, poza wskazaniem celów dotyczących przyszłości firmy, ma przede wszystkim zapewniać odpowiednie zyski z działalności rynkowej.
Dlatego plan musi wyjaśniać w sposób jednoznaczny:
*jak rozwija się rynek i jakie czynniki grają w tym ważną rolę
*jaką pozycję można osiągnąć na rynku (lider, naśladowca, zajmujący niszę)
*jakie koszty trzeba przewidzieć na ten cel
*jakie działania są niezbędne do realizacji wybranych opcji
Dobry plan marketingowy Dobry plan marketingowy określa cele, strategię dojścia do tych celów oraz analityczne uzasadnienie wszelkich działań.
Stwierdza jasno: kto, kiedy i co ma robić. Określa też sposób kontroli wykonania planu na każdym jego etapie oraz przewiduje, jakie korekty należy wprowadzić, jeżeli okoliczności rozwiną się nie dość pomyślnie.
Elementy planu marketingowego
Plan marketingowy powinien zawierać następujące elementy:
Analizę zewnętrzną - czyli ocenę sytuacji w środowisku zewnętrznym: branży, rynku, klientów, konkurencji, makro-środowiska, szans i zagrożeń zewnętrznych
Analizę wewnętrzną - czyli obiektywną ocenę własnej firmy: jej pozycji na rynku, porównania z konkurentami, sytuacji finansowej, a także mocy i słabości wewnętrznych
Wybór celów i strategii (z wykorzystaniem analizy SWOT) - czyli porównanie wewnętrznych szans i zagrożeń z własnymi mocnymi i słabymi stronami, określenie celów oraz rozwiązań alternatywnych (opcji), a także wybór metod realizacji sprecyzowanych celów
Szczegółowe opracowanie każdego instrumentu marketingu-mix - czyli określenie polityki produktu, jego ceny, kanałów dystrybucji oraz promocji
Wdrożenie, kontrolę i korekty planu, rozpisanie budżetu, oczekiwane efekty finansowe, a także określenie procedur kontroli i korekty w czasie realizacji wdrażania
Budżet marketingowy *W literaturze wyróżnia się trzy podstawowe metody tworzenia budżetu marketingowego:
1. mechaniczna
2. zadaniowa
3. według konkurencji (podobnych wielkością firm)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz