Plan gospodarowania - projekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plan gospodarowania - projekt - strona 1 Plan gospodarowania - projekt - strona 2 Plan gospodarowania - projekt - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kierunek Geodezja i Kartografia
Rok akademicki 2011/2012
Rok II - mgr
Semestr II - zimowy
Uproszczony plan gospodarowania nieruchomością
położoną w Zakopanem przy ul. Andrzeja Struga
Wykonali:
SPIS TREŚCI
1. Opis nieruchomości........................................................................................ 3
a) Opis nieruchomości wg KW: ...................................................................... 3
b) Opis nieruchomości wg Ewidencji Gruntów i Budynków: ....................... 4
c) Opis nieruchomości wg Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego: ................................................................................................. 5
2. Inwentaryzacja ............................................................................................... 6
3. Regulacja stanu prawnego nieruchomości ................................................. 13
a) Stan prawny opisany na podstawie KW ................................................... 13
b) Stan prawny opisany na podstawie Ewidencji Gruntów i Budynków .... 13
c) Stan prawny na podstawie wizji lokalnej ................................................. 14
4. Szacunkowy koszt remontu obiektu............................................................. 23
5. Plan użytkowania nieruchomości................................................................ 30
6. Plan administrowania (zarządzania) nieruchomością ............................... 32
7. Dochodowość ................................................................................................ 33
8. Wnioski ......................................................................................................... 41
9. Bibliografia ................................................................................................... 44
10. Załączniki ..................................................................................................... 44
2
1. Opis nieruchomości
Przedmiotem opracowania jest nieruchomość położona w Zakopanem. Poniższa mapa
pokazuje jej lokalizację.
Położenie nieruchomości
źródło www.mapa.targeo.pl
Opisu nieruchomości dokonano według trzech podstawowych źródeł: Księgi
Wieczystej, Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Podczas identyfikacji nieruchomości muszą być dokładnie określone
prawa własności. Nieruchomość może być bowiem przedmiotem własności,
współwłasności, użytkowania wieczystego czy też oddana w zarząd. Istota
identyfikacji
praw
własności
wynika
z
faktu,
że
wartość nieruchomości to wartość
określonych na niej praw. (Andrzej Hopfer, Szacowanie nieruchomości,1997).
a) Opis nieruchomości wg KW:
Stan prawny nieruchomości ustala się przede wszystkim na podstawie księgi
wieczystej, gdyż wpis w księdze wieczystej uzasadnia domniemanie, że ujawnione w niej
prawa są wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Domniemanie to istnieje do
czasu wykreślenia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz