Pitekantrop - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pitekantrop - omówienie - strona 1 Pitekantrop - omówienie - strona 2 Pitekantrop - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Pitekantrop
Pitekantrop - jest to nazwa wprowadzona w XIX w. po badaniach na Jawie.
Pitekantrop wywodzi się z homo habilis (a Afryce pitekantrop to homo ergaster). Posiada smukłą budowę ciała (analogia Masajów), raczej wysokie predyspozycje do szybkiego biegania, jego twarz jest bardziej podobna do twarzy małpiej niż ludzkiej. Homo ergaster posiada najwięcej cech ludzkich i prawdopodobnie z niego wywodzi się homo sapiens sapiens.
ZNALEZISKA:
Kenia nad jeziorem Turkana, znalezisko chłopca. Zachował się prawie cały jego szkielet, miał około 12 lat i 160 cm wzrostu.
Azja, znaleziska Eugenie Dubois (XIX w.) z Jawy. Dubois wprowadza nazwę „Pitekantrop”
Azja, znalezisko w jaskini Zhoukoudian [Czukutjen], obecnie dzielnica Pekinu zamieszkała przez około 200 000 lat. Były to pozostałości obozowiska ze szkieletami homo ergaster, z pozostałościami ognia. Najstarsze obozowisko pochodzi sprzed około 700 000 lat.
W Europie powstały dwie koncepcje okresu, w jakim żył pitekantrop na obszarze starego kontynentu: 1 000 000 lat temu bądź 500 000lat temu. Badania we Włoszech wskazują na tą dłuższą koncepcję.
Pitekantrop w Europie jest zróżnicowany:
Homo antecesor - strefa śródziemnomorska
Homo heiderbegensis - cała Europa poza Skandynawią
Najważniejsze stanowiska homo antecesor to:
Ata Puerca w Hiszpanii
Ceprano we Włoszech, stanowisko sprzed około 900 000 lat
W Afryce homo ergaster jest twórcą kultury Oldoway'skiej. Pojawia się on około 1 800 000 lat temu, żyje do około 1 500 000 lat temu i współżyje z homo habilis, ich kultury są tak podobne do siebie, że ciężko jest rozróżnic, które stanowisko należy do którego z nich. Około 1 500 000 homo ergaster tworzy późną fazę kultury Oldoway'skiej. Wyznacza ją pojawienie się narzędzi bifacjalnych czyli dwustronnie obrabianych jak np. chopping tool. Obróbka obejmuje większą część narzędzi otoczakowych. Późną kulturę Oldoway'ską charakteryzuje zróżnicowanie obozowisk, rozpoczęcie wykorzystywania ognia do odstraszania zwierząt, umiejętność znajomości środowiska oraz zdobywanie pożywienia przez dobijanie starych lub chorych zwierząt.
Homo ergaster opuszcza Afrykę dość wcześnie, wyrusza z Jawy lub Pakistanu. Pierwsza fala migracyjna wyrusza w kierunku wschodnim, migruje na tereny zbliżone warunkami środowiska do ich pierwotnych siedzib, gdzie nie potrzebują do przeżycia ubrań ani ognia.
Druga fala rusza ku umiarkowanej Azji (część Gruzji; znalezisko Dmanisi) oraz Azji środkowej.
Homo ergaster występuje w tym samym czasie w Pakistanie, Afryce i Pekinie. Istnieją dwie teorie pojawienia się homo ergaster w Chinach:


(…)

… od doliny Renu, obejmuje obszar Polski - tereny zasiedlone po raz pierwszy około 600 000 - 700 000 lat temu podczas interglacjału Riss - Mindel. Na te tereny przechodzi kultura Oldoway'ska czyli clacktońska. Z terenów zamieszkałych przez ludność kultury clacktońskiej nie ma pięściaków. Najważniejsze stanowiska to Vertesszöllös, Bilzingsleben (przed zlodowaceniem Mindel). Znalezisko Bilzingsleben…
…. Najstarsze stanowiska to Terra Amata koło Nicei, są to pozostałości po obozowiskach - kręgi kamienne umacniające szałasy
Rozwinięcie obu tych kultur przypada na okres około 500 000 lat temu.
Stanowiska polskie:
Trzebnica i Rusko - zlodowacenie lub interglacjał Mindel - Riss sprzed około 450 000 - 380 000 lat. Są to jedyne znaleziska pitekantropa w Polsce.
W kulturze clacktońskiej do tworzenia narzędzi…
….
Homo ergaster występuje w tym samym czasie w Pakistanie, Afryce i Pekinie. Istnieją dwie teorie pojawienia się homo ergaster w Chinach:
Powstania na miejscu w Azji - ta teoria jest wyznawana przez chińskich archeologów
Teoria zasiedlenia Chin przez homo ergaster z Afryki - teoria przyjęta przez archeologów polskich
Homo erectus rozwija się inaczej niż homo ergaster. Zamieszkuje tereny przy linii Himalajów. W Azji przetrwał on do czasu pojawienia się homo sapiens sapiens.
Kolejne fale migracyjne homo ergaster z Afryki nie przekraczają łuku Himalajów. Na podstawie tego wyznaczono dwie kultury homo ergaster rozdzielone przez linie Moronsa (badacz angielski, według niego tradycje kulturowe rozdziela łuk Himalajów). Na wschód od tej linii rozwija się homo ergaster, który przekształca się w homo erectus…
… zaczęto stosować także odłupki. Rdzenie clacktońskie często były porzucane. Najczęściej stosowanymi retuszami były retusz wnękowy oraz retusz zębaty. W Polsce znaleziono narzędzia małych rozmiarów, nie znaleziono jednak żadnych kości pitekantropów. Rozmiar obozowiska pitekantropów w Polsce osiał około 10 m. Odwiedzały one Polskę wchodząc prawdopodobnie przez Kotlinę Kłodzką w celu odławiania szczupaka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz