Neandertalczyk - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Neandertalczyk - omówienie - strona 1 Neandertalczyk - omówienie - strona 2 Neandertalczyk - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Neandertalczyk
Neandertalczyk prawdopodobnie wywodzi się z Europy, stamtąd wywodzą się jego najstarsze znaleziska. Niektóre homo heiderbegensis mają cechy podobne do neandertalczyka. Proces jego ewolucji rozpoczął się około 500 000 lat temu. Preneandertalczycy pojawili się podczas zlodowacenia Riss, natomiast w pełni wykształcony neandertalczyk - około 150 000 do 50 000 lat temu.
Na terenach Polski około 70 000 - 60 000 lat temu lat temu nastąpiło nasunięcie się lądolodu na ziemie polskie czyli pierwszy pleniglacjał. Wtedy to neandertalczyk wycofuje się z terenów Polski. Mógł przetrwać do 30 000 lat temu spychany przez homo sapiens sapiens.
Neandertalczyk zasiedla Europę, Azję i Syberię południowo-zachodnią. Z wyglądu przypomina on Eskimosa. Ma krótkie ramiona i łydki, jest on przystosowany do zimnych temperatur, jednak niektóre części jego czaszki przypominają kształtem czaszkę małpy. Posiada on już liczne umiejętności takie jak:
Łowiectwo - łowi duże zwierzęta takie jak mamuty
Rozwój krzemieniarstwa - rozwija je, upowszechnia, stosuje na co dzień, stosuje nadal technikę lewaluaską, tworzy nowe techniki obróbki krzemienia oparte na technice lewaluaskiej, neandertalczyk kontroluje już kształt krzemienia.
Kultura duchowa - powstają cmentarzyska a także sztuka symboliczna (jest to nowa umiejętność, gdyż nie ma dowodów na chowanie zmarłych przez pitekantropa)
Główną wadą techniki lewaluaskiej jest duże zużycie surowca. Neandertalczyk stosuje nową technikę - mustierską. Rdzeń w technice mustierskiej ma kształt dysku, jego piętę stanowi obwód rdzenia, odłupnia jest wnętrzem krzemienia. Neandertalczyk tworzy zgrzebła, stosuje ostrza (groty oszczepów):
Lewaluaskie
Mustierskie (posiadają retusz przykrawędny)
Polowanie było przedsięwzięciem zorganizowanym, zaplanowanym z wyprzedzeniem, posługiwał się prawdopodobnie mową gramatyczną, w czasie gdy pitekantrop posługiwał się mową szympansów. Rozpoczęcie stosowania mowy gramatycznej jest potwierdzone znaleziskami - posiada kość umacniającą narząd mowy. Polował on na mamuty i niedźwiedzie jaskiniowe. Stosuje gospodarkę nagonkową, zabijał nie tyle ile potrzebował, lecz tyle ile się dało, wykorzystywał on do polowania topografię terenu (wąwozy). Używa do tego dzid, zanęca zwierzęta na tereny podmokłe i tam je zabija. Potwierdza to znalezisko ze Zwolenia na Lubelszczyźnie gdzie zapędzono konie do bagna podczas ich podróży, bądź stanowisko koło Łodzi, gdzie odnaleziono ślady zapędzania mamutów na torfowiska.
Pochówki neandertalczyków miały formy całych cmentarzy w jaskiniach - wykorzystywano obniżenie terenu oraz drążono jamy, przysypywano grób kamieniami, co było prawdopodobnie zabezpieczeniem przed powrotem zmarłego. Groby były grupowe i nie znaleziono w żadnym zabytków krzemiennych. Jednym z najważniejszych znalezisk tego typu jest znalezisko neandertalczyków z jaskini Shanidow. Były to pochówki, wśród nich znajdował się starszy mężczyzna, był on ułomny co wskazuje na to, że ktoś musiał się nim opiekować, czyli między osobnikami były bliższe relacje. W grobie tym znaleziono kwiaty, głównie hiacynt, włożony tam w kwestii symbolicznej bądź jako środek leczniczy.


(…)

… pitekantropów przez co dłużej wyłączone są z życia obozowiska co zarysowało podział ról.
Na podstawie znaleziska kultury mustierskiej w jaskini Mustier we Francji dokonano jej podziału na:
Kulturę mustierską typową - zgrzebła, technika lewaluaska
Kulturę mustierską z tradycją aszelską - dwie ścianki narzędzia są aszelskie -> dwie ścianki aszelskie
Kultura mustierska typu La Quina - zgrzebła z retuszem wielostopniowym (retusz La Quina to retusz wielostopniowy)
Kultura mustierska z narzędziami zębatymi - retusz zębaty
Zróżnicowanie to jest prawdopodobnie związane z sezonem (różne typy narzędzi stosowane do różnej zwierzyny) bądź z chronologią (najstarsza kultura mustierska typowa, najmłodsza - z narzędziami zębatymi). Narzędzia były wykorzystywane przez neandertalczyków do całkowitego zużycia się. Najbliżej Polski występowały one na słowackich Morawach. Wykryto tam dużą rolę kultury lewaluaskiej i mustierskiej.
W tym czasie w Europie występowały dwie kultury:
Lewaluasko - mustierska -> nawiązuje ona do typowej kultury mustierskiej, występuje ona głównie w interglacjale Eemskim i w początkach zlodowacenia Würm (więcej stanowisk z tego okresu). Zajmuje ona całą Europę Środkową i Wschodnią. Dużo znalezisk…

Izolowanie się grup - potomstwo z osobnikami blisko spokrewnionymi
Wymarcie
Oziębianie się klimatu powoduje spychanie neandertalczyka do strefy śródziemnomorskiej pomimo jego przystosowania do zimna. W strefie śródziemnomorskiej neandertalczyk źle się czuje.
Naukowcy próbowali udowodnić możliwość krzyżowania się neandertalczyka z homo sapiens sapiens.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz