Pionowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pionowanie - strona 1 Pionowanie - strona 2 Pionowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pionowanie
Lokalna linia pionu stanowi ważny element orientacji budowli w przestrzeni, zatem wspo­maganie się tym elementem ma istotne zna­czenie podczas realizacji budowy (rys. 4.13). Każdy instrument pomiarowy stawiany nad punktem wymaga stosowania odpowiedniego urządzenia do pionowania, zwanego pionem. Powszechnie stosuje się: piony mechaniczne (sznurkowe, drążkowe), optyczne i laserowe. Pierwsze z nich są „materializacją" odcinka li­nii pionu, a pionowanie polega na przesuwaniu instrumentu z jednoczesnym śledzeniem pozy­cji pionu względem punktu właściwego. W przypadku pionu optycznego lub laserowego postępuje się wg procedury centrowania z uży­ciem śrub nastawczych spodarki i poziomowa­nia z wykorzystaniem nóg statywu. Podczas prowadzenia prac wymagających bardzo dużej dokładność stosuje się instrumenty zwane pionownikami, które służą do precyzyjnego przenoszenia kierunku pionu na znaczne wysokości w górę (pionowniki zenitalne) lub w dół (pio-nowniki nadirowe) (patrz rys. 4.14 i 4.15). Mogą one funkcjonować jako urządzenia samo­dzielne lub nasadkowe współpracujące z teodo­litami.
Nową grupą instrumentów powszechnie stoso­wanych w budownictwie są projektory płasz­czyzn pozwalające generować m.in. pionową wiązkę laserową, która może stanowić element tyczenia. Instrumenty te są całkowicie zauto­matyzowane, dzięki czemu mogą z nich ko­rzystać wszyscy pracownicy budów (rys. 4.16). Istotnym elementem jest dbałość o sprzęt i kon­trola poprawności jego działania realizowana okresowo przez osobę przeszkoloną w tym za­kresie (najlepiej geodetę). Ustawiony i urucho­miony na stanowisku instrument samoczynnie dokona spoziomowania i może być zdalnie ste­rowany za pomocą pilota. Płaszczyznę lasero­wą zakreślaną przez obracającą się głowicę in­strumentu można obserwować bezpośrednio lub wspomagać się wskazaniami dodatkowego de­tektora światła laserowego w sytuacjach, gdy nie jest widoczna wiązka światła laserowego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz