Pieniądz i wspólczesny system bankowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pieniądz i wspólczesny system bankowy - wykład - strona 1 Pieniądz i wspólczesny system bankowy - wykład - strona 2 Pieniądz i wspólczesny system bankowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska
Wykład 10
PIENIĄDZ I WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY
Pieniądz to pewien powszechnie akceptowany towar, za pomocą, którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się ze zobowiązań (np. spłaty długu). To środek wymiany.
System pieniężny państwa to ogół norm prawnych określających podstawową i pomocniczą jednostkę monetarną, ich nazwy, wartość oraz wymienialność.
Funkcje pieniądza:
Środek przechowywania wartości, jest synonimem bogactwa ekonomicznego,
Miernik wartości, mierzy i wyraża wartość wszystkich towarów i usług,
Środek płatniczy, Pieniądz światowy, gdy państwo gwarantuje jego wymienialność.
Na pieniądz, podobnie jak na wszystkie dobra istnieje określony popyt, również, dlatego, że jego posiadanie i stosowanie przynosi korzyści. Powody istnienia i utrzymywania pieniądza:
Transakcyjny popyt na pieniądz - wynika z potrzeby realizacji zakupów dóbr i usług przy pomocy określonych zasobów pieniądza. Wzrost dochodów ludności wywołuje jego zwiększenie. Zasoby pieniądza to suma wszystkich form pieniądza znajdujących się w danej chwili w posiadaniu ludności. Przezornościowy - wynika z potrzeby ludzi do utrzymywania pewnego zasobu pieniądza, przeznaczonego na nieoczekiwane wydatki,
Spekulacyjny popyt na pieniądz - ludzie dążą do przechowywania bogactwa w formie pieniądza i innych aktywów przynoszących większy zysk niż pieniądz, ale obarczonych większym ryzykiem straty. Na szybko zmieniających się rynkach finansowych gracze są zdolni do sprzedaży lub kupna dużej ilości aktywów. Kiedy stopy procentowe są niskie i oczekuje się ich wzrostu, wówczas oczekuje się spadku cen obligacji. Należy rozważyć w takiej sytuacji pozbycie się, choć części obligacji i przechowywanie bogactwa w formie pieniądza. W przypadku, gdy stopy procentowe są wysokie i oczekuje się ich spadku, ludzie chcą nabywać obligacje i czerpać korzyści ze wzrostu ich cen.
Popyt na pieniądz zależy ogólnie od:
Wielkości osobistych dochodów i bogactwa ludzi,
Ogólnego poziomu cen,
Oczekiwań dotyczących przyszłych cen i czynników ekonomicznych.
Wzrost popytu na pieniądz zdeterminowany jest spadkiem stóp procentowych oraz wzrostem poziomu cen.
W obiegu znajduje się zawsze określona ilość pieniądza, którego wzrost podaży determinowany jest przez bank centralny.
Determinanty podaży pieniądza to między innymi:
Wzrost wolumenu dochodu narodowego,
Wzrost cen,
Zmiany wielkości stóp procentowych,
Możliwości zwiększenie prędkości obiegu pieniądza gotówkowego.


(…)

… specjalnych takich jak roboty publiczne czy budownictwo mieszkaniowe.
Oprócz wyżej wymienionych politykę pieniężno-kredytową państwa, realizują liczne wysoko wyspecjalizowane banki, instytucje finansowe oraz instytucje niebankowe takie jak domy dyskontowe, instytucje kredytów ratalnych, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, powiernicze. Działalność tych wszystkich instytucji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz