Pestycydy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pestycydy-opracowanie - strona 1 Pestycydy-opracowanie - strona 2 Pestycydy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PESTYCYDY
- środki stosowane do ochrony człowieka, zwierząt a zwłaszcza roślin. Stosowane były już 200 lat temu - napar z tytoniu - niszczenie mszyc. I syntetyczny pestycyd dinitroortokrezolan sodu już w XIX w. DDT wprowadzone w latach 40 XX w.
Istnieje duże zapotrzebowanie na żywność ze wzgl. na przeludnienie. Duża wydajność pestycydów w walce z plagą chorób przenoszoną przez owady, mięczaki (trwałe, odporne na czynniki atmosferyczne, fizyczne, itp.) Mogą przebywać w środowisku do kilkunastu lat. Kumulacja w łańcuchach żywieniowych.
Pestycydy polichlorowe maj ą niską toksyczność ostrą
Toksyczność:
działanie neurotoksyczne;
uszkodzenie wątroby, nerek, mięśnia sercowego;
kumulacj a w tkance tłuszczowej.
Aby zatrzymać emisję gazów niszczących powłokę ozonową - emisja szkodliwych gazów na dzień dzisiejszy ® dalsze niszczenie powłoki przez wiele lat, gdyż są to gazy trwałe).
Korzyść wynikająca ze stosowania pestycydów:
Ochrona zdrowia:
likwidacja i ograniczenie chorób zakaźnych (dżuma, żółta febra);
wzrost higieny życia i mniejsza zapadalność na choroby.
Gospodarka rolna i leśna:
wzrost plonów podstawowych zbóż;
zmniejszenie ilości i jakości w produkcji mleka, mięsa i skóry.
Gospodarstwa materiałowe:
zmniejszenie produkcji żywności magazynach;
zwiększenie trwałości produktów przemysłowych (drewno, papier, tekstylia);
przedłużenie czasu eksploatacji dróg, torów, lotnisk (odchwaszczenie).
Do obrotu najczęściej wprowadzano pestycydy z grupy dichlorowców DDT. Związki te były korzystne, ich właściwości trwałe, więc działały długo i skutecznie. Po kilku latach stosowania pojawił się problem - owady uodporniły się w trakcie stosowania tych środków. Związki te nie są selektywne, więc zginęło wiele pożytecznych organizmów. W latach 50-60 ekolodzy podnieśli alarm - niekorzystne zjawiska. Wprowadzono wiele pestycydów do środowiska. Trzeba wprowadzić nowe preparaty, mieszaniny o działaniu synergistycznym (duża toksyczność). Pestycydy stosuje się w sposób racjonalny, kontrolowany. W krajach III świata o dużym zapotrzebowaniu na żywność - max wydajność - dużo pestycydów i wiele zatruć śmiertelnych.
Zatrucia przewlekłe:
Wśród osób stosuj ących pestycydy jak i wśród osób pracuj ących przy produkcji:
zaburzenia neurologiczne;
sercowo-naczyniowe;
nowotworowe.
Problem środowiskowy stanowią trwałe pestycydy jak DDT - długo zalegają w środowisku. Są to zw. o charakterze lipofilnym, łatwo się wchłaniaj ą, maj ą zdolność bioakumulacji - w każdym kolejnym ogniwie łańcucha pokarmowego będzie ich wyższe stężenie. (zagęszczenie w każdym ogniwie rośnie o 1 rząd wielkości)


(…)


odpowiednia ilość.
Aktualizacja przepisów prawnych dotyczących produkcji, stosowania i utylizacji.
Profilaktyka zatruć pestycydami:
ograniczenie dostępu pestycydów o największej toksyczności;
działanie uświadamiaj ące - szkolenie;
stosowanie odzieży ochronnej;
okresowe badania lekarskie;
monitorowanie wielkości narażenia ludzi w środowisku.
Podział pestycydów wg:
kryterium toksyczności ostrej;
przeciwko jakim organizmom są one stosowane.
zooksydy:
insektycydy (owadobójcze);
rodantycyidy (gryzonie);
moluskocynidy (ślimaki);
okarycydy (roztocza).
herbicydy (rośliny).
fungicydy (grzybobójcze).
funiganty (do gazowania).
repelenty (odstraszające).
atraktanty (środki zwabiające).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz