PEŁNOMOCNICTWO - Mocodawca

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PEŁNOMOCNICTWO - Mocodawca - strona 1 PEŁNOMOCNICTWO - Mocodawca - strona 2

Fragment notatki:

PEŁNOMOCNICTWO - źródłem umocowana jest wola reprezentowanego. Przedstawiciela nazywa się PEŁNOMOCNIKIEM, reprezentowanego- MOCODAWCĄ ( MANDANTEM ), oświadczenie woli zaś, którym mocodawca udzielił umocowania pełnomocnikowi- PEŁNOMOCNICTWEM ( nieściśle w życiu codziennym pełnomocnictwem nazywa się dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa ). Pełnomocnictwo jest czynnością jednostronną. Oświadczenie woli o udzieleniu pełnomocnictwa powinno być złożone pełnomocnikowi, nie potrzeba przyjęcia pełnomocnictwa przez pełnomocnika. Czy pełnomocnik musi wiedzieć, że jest pełnomocnikiem? a) Szpunar- powinien wiedzieć, b) Gawlik- z ustawy nie wynika, że pełnomocnictwo skierowane jest do pełnomocnika- wystarczy, że osoby trzecie wiedzą, c) Radwański za Szpunarem- by być pełnomocnikiem musi poinformować kontrahenta, że występuje w imieniu innej osoby- kontrahent musi wiedzieć, z kim dokonuje czynności prawnej ( względy logiczne )- musimy wymagać aby oświadczenie woli o udzieleniu umocowania było złożone bezpośrednio pełnomocnikowi. Do udzielenia pełnomocnictwa mocodawca musi mieć taką zdolność do czynności prawnych, jakiej wymaga czynność prawna, która ma być dokonana przez pełnomocnika. Rodzaje pełnomocnictwa ( Art. 98 ) : a) OGÓLNE- obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu, b) określające rodzaj ( RODZAJOWE )- wymagane do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, takich, które mają istotny wpływ na stan majątku, jeśli ustawa nie wymaga pełnomocnictwa szczególnego ( zob. niż. ). c) SZCZEGÓLNE- do poszczególnej czynności Forma pełnomocnictwa: Zasada: forma dowolna. Pełnomocnictwo dorozumiane- a) art. 97- osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa. b) Art. 734 §2. ( zlecenie )- w braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa. Domniemywa się, że zleceniobiorca jest umocowany do wykonywanie czynności objętych zleceniem- np. adwokat na umowę zlecenia. Z faktu zlecenia wynika umocowanie do dokonania czynności prawnych, c) Art. 29 kro Wyjątki: - pełnomocnictwo ogólne- forma pisemna zwykła ad solemnitatem ( Art. 99 §2 ) - pełnomocnictwo szczególne- taka forma jak czynność, do której jest ono wymagane ) Art. 99 §1 ) - Art. 1018.- oświadczenie woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku- pełnomocnictwo powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz