Pedagogika społeczna - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika społeczna - opracowanie - strona 1 Pedagogika społeczna - opracowanie - strona 2 Pedagogika społeczna - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pedagogika społeczna
Typologia środowiska wychowawczego. Środowiska wychowawcze a wychowanie środowiskowe Środowisko: ekologiczne - naturalne (warunkuje życie oraz rozwój organizmów),
geograficzne - otacza ludzi oraz przyrodę nieorganiczną i organiczną,
społeczne - oznacza grupę osób, rzeczy oraz stosunków, które otaczają człowieka w życiu indywidualnym oraz zbiorowym
Środowisko i otoczenie: Środowisko - to zespół względnie trwałych warunków, składających się na strukturę otaczającą osobnika, będących systemem bodźców i wywołujących pewne reakcje psychiczne Otoczenie - jest zmienne, stanowi szersze pojęcie oznaczające kompletną zewnętrzną strukturę, bez względu na to czy trwałą czy zmienną oraz będącą źródłem bodźców rozwojowych
Typologia środowiska środowisko naturalne - to ziemia razem ze swoimi zasobami, klimatem, florą oraz ukształtowaniem powierzchni
środowisko kulturalne typologia materialna - cywilizacja, zabytki, budownictwo, kina, świątynie, książki, teatr, język
typologia duchowa - religia, idea, normy, tradycja, filozofia, reakcje na dobra kultury
środowisko społeczne - ludzie oraz stosunki społeczne otaczające osobnika, szkoła, rodzina, przyjaciele, praca
Środowisko podzielić można na:
miejskie i wiejskie
dalekie i bliskie
kręgi środowiskowe okolica - środowisko okoliczne
lokalne - środowisko miejscowe
środowisko domowe - indywidualne warunki środowiskowe
Środowisko wychowawcze - założony układ względnie stałych lub powtarzających się elementów, do których rozwijający się człowiek czynnie przystosowuje się na wychowawczym etapie swego życia.
Sytuacja wychowawcza - to ogół warunków, działających na jednostkę i powodujących u niej pewne przeżycia psychiczne
Studium indywidualnego przypadku (case work study)
Metodologiczne założenia studium indywidualnego przypadku można sformułować następująco:
Każda sytuacja, która wymaga pomocy winna zostać szczegółowo zbadana
Analiza, oprócz indywidualnej biografii powinna uwzględniać także środowisko społeczne oraz sytuację rodzinną analizowanego przypadku
Pracownik społeczny ma za zadanie wyjaśnianie przyczyn sytuacji, które wymagają pomocy a także określanie wpływu oferowanej pomocy na eliminowanie źródeł wykolejenia i nędzy
Pomoc społeczna ma z zadanie oprócz organizowania wsparcia finansowego w przypadkach ubóstwa i nędzy, także pobudzanie aktywności oraz zaradności osób, które są objęte akcją charytatywną
Indywidualne przypadki badane były przy pomocy wywiadów, lustracji społecznych, wizyt domowych, a niejednokrotnie wymagały korzystania z dokumentów oraz ich analizy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz