Pedagogiczne aspekty pracy z dzieckiem zdolnym- pedagogika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogiczne aspekty pracy z dzieckiem zdolnym- pedagogika - strona 1 Pedagogiczne aspekty pracy z dzieckiem zdolnym- pedagogika - strona 2 Pedagogiczne aspekty pracy z dzieckiem zdolnym- pedagogika - strona 3

Fragment notatki:

10-stronicowa notatka z pedagogiki ( pedagogika opiekuńczo wychowawcza ) w formacie doc. Notatka w formie pracy pisemnej porusza wiele aspektów pracy z dzieckiem zdolnym. Dzięki notatce można zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: uczenie dzieci zdolnych, specjalne warunki w procesie kształcenia, dzieci utalentowane, rozwój społeczeństwa, nauczyciel jako przeszkoda, rozwój ucznia, nauczyciel jako czynnik wspomagający, logiczne myślenie, ponadprzeciętne zdolności, metody oceny dziecka zdolnego, sposoby identyfikacji zdolnego ucznia, uczniowie przeciętni, nauczyciele bez powołania, wychowawcy, nauczanie z przymusu, zwiększanie wymagań edukacyjnych, osobisty program pracy z dzieckiem zdolnym, wspomaganie ze strony dyrektora, kółka zainteresowań, poziom intelektualny, rodzice, kierowanie dziecka do lepszej placówki, uczeń zdolny, E. Gondzik. Omawiając tematykę, autorka pracy porusza także takie zagadnienia jak: prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu, wysoki iloraz inteligencji, wyobraźnia twórcza, samokrytycyzm, pracowitość, wybitne zdolności specjalne, żywa wyobraźnia, specyficzny sposób uczenia się, W. Panek, W. Okoń, zdolności ogólne, umiejętność rozumowania abstrakcyjnego, rozwiązywanie zadań, problemów, talent, jak stwierdzić czy dziecko jest zdolne, testy dydaktyczne, konkursy, uczeń wybitnie utalentowany ukrywa swój potencjał, akceptacja kolegów, sytuacja domowa, stosunki w klasie, trudni uczniowie, wiek rozpoczęcia edukacji, podwójna promocja, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne, selekcja, przyjmowanie do szkoły, problemy pedagogiczne, wskazówki dla rodziców, ambicje rodziców, rozwój poznawczy, rozwój emocjonalny, rozwój społeczny, wielki potencjał.

Pedagogiczne aspekty pracy z dzieckiem zdolnym
Agata Kostrzewska Ped. opiekuńczo-wychowawczaRok IIIGrupa B2004/2005Przez wiele lat szkoła nastawiona była głównie na prace z uczniem słabym, mającym problemy nie tylko w opanowywaniu programu nauczania, ale także problemy natury osobistej. O dzieci zdolne martwiono się znacznie rzadziej, wynikało to z przeświadczenia, że sobie jakoś poradzą. W rzeczywistości jest to liczna grupa dzieci, która wymaga stworzenia w procesie kształcenia specjalnych warunków odpowiadających ich możliwościom, a przede wszystkim potrzebom. Mniej uwagi poświęca się osobom utalentowanym, gdyż radzą sobie z nauką, nie potrzebują pomocy, osiągają dobre wyniki oraz nie stwarzają kłopotów wychowawczych. A przecież troska o prawidłowy rozwój uzdolnionych powinna wynikać z przekonania, że stanowią oni nasze bogactwo narodowe i mogą być motorem rozwoju całego społeczeństwa. Uczniowie zdolni stanowią bardzo niewielki procent populacji. Jednak dzięki obecnemu w nich potencjałowi możliwości praca z nimi to lokata na przyszłość. Jednakże cały problem polega na tym, iż mając ich tak niewielu, marnujemy ich obecność wśród nas poprzez mały zakres wiedzy dotyczącej pracy z takimi dziećmi. Biorąc pod uwagę fakt, iż swoiste zdolności pojawiają się u dzieci już w okresie przedszkolnym bardzo dużą role w ich rozwoju odgrywają nie tylko rodzice, ale także nauczyciele przedszkoli. Ale aby stworzyć dziecku optymalne warunki do rozwoju osobowościowego oraz wykształcić u niego myślenie twórcze i kreatywne należy je odpowiednio poznać. Porównywalne zadanie do spełnienia mają nauczyciele w klasach I - III. Poznanie dziecka, sprawne wykrycie zdolności oraz właściwe ich rozwijanie to zadanie niełatwe jednak bez wątpienia warte wykonywania. Najważniejszym czynnikiem wspomagającym, ale ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz