Parametry wody - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parametry wody - wykład - strona 1 Parametry wody - wykład - strona 2 Parametry wody - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PARAMETRY WODY      twardo ść wody  stopie ń niemiecki  - ilość wapnia i magnezu równoważna zawartości 10  mg CaO w 1 litrze wody  stopie ń francuski  - odpowiada 10 mg CaCO3 w 1 litrze wody  stopie ń angielski  - odpowiada zawartości 64,8 mg CaCO3 w 4,546  litrach wody  stopie ń międzynarodowy  - wyraża ilość miligramorównoważników  wapnia i magnezu w litrze wody (wynik miareczkowania 100cm3 badanej  wody za pomoc ą roztworu odczynnika w cm3 wyraża od razu twardość w  mval/l)  stopie ń amerykański  - ilość miligramów CaCO3 w litrze wody  1 st. tw. = 10 mg CaO/l ; 10 mg/l /28 mg/mval = 0 357 mval/l np.: 12 st.  tw. = 12 x 0,357 = 4,28 mval/l, 1 st. tw. = 0,357 mval/l czyli 1 st.  tw. = 0.357 mval/l x mval = mg/l    Rodzaje twardo ści wody  w ęglanowa ,  często nazywana twardością  przemijającą  - powodowana  obecno ścią wodorowęglanów wapnia i magnezu  niew ęglanowa , często zwana  stałą  - powodowana jest obecnością  chlorków, siarczanów, krzemianów i inne.  ogólna  lub  całkowita,  która jest sumą obydwu wymienionych wyżej  Wody mi ękkie - poniżej 8 st. tw. niem.  “ średnie - “ 8 - 16 st. tw.  “ twarde - “ 16 - 30 st. tw.  “ b. twarde - powyżej 30 st. tw.    ZASADOWO ŚĆ WODY  Jest to zdolno ść do zobojętniania kwasów mineralnych w określonych  warunkach. W łaściwość tę nadają wodzie obecne w niej wodorowęglany,  w ęglany oraz występujące rzadziej wodorotlenki, krzemiany, borany i  fosforany.  zasadowo ść “p”  - miareczkowanie 100 cm3 wody 0,1 N HCl wobec  fenoloftaleiny (zmiana barwy w zakresie pH 8,2 - 10)  zasadowo ść “m” -  miareczkowanie 100 cm3 wody 0,1 N HCl wobec  oran żu metylowego (zmiana barwy w zakresie pH 3,1 - 4,4)  Zasadowo ść ogólna – zm  to suma wszystkich związków chemicznych w  wodzie, które reagują zasadowo wobec oranżu metylowego (pH 4,5);  zasadowo ść wobec fenoloftaleiny oznacza sumę wszystkich związków  które reagują zasadowo powyżej pH 8,3; zasadowość węglanową;  zasadowo ść wodorowęglanową i zasadowość wodorotlenową.  Krzywa miareczkowania:  I) OH- + H+ =H2O f (cz --b); or ( ż -- ceb.)  II) CO32- + H+ = HCO3- f ( cz-- bl-r); or ( ż--ż)  III) CO32- + 2H+ = H2O + CO2 f ( cz--b); or ( ż--ceb.)  IV) HCO3- + H+ = H2O + CO2 f (b--b); or ( ż--ceb.)    Zale żnie od wzajemnych wielkości “p” i “m” rozważa się 5 wariantów  sk ładu wody:    p =0 i m 0  Po dodaniu fenoloftaleiny woda nie zabarwia si ę, a więc nie ma wolnych 

(…)

… się również
wodorowęglany. Na zasadowość wody składają się więc:
CO32- = 2p mval/l, HCO3- = (m - 2p) mval/l
Obok wodorowęglanów i węglanów wapnia oraz magnezu w niektórych
wodach znajdują się węglany i wodorowęglany sodu i potasu. W takich
przypadkach woda cechuje się większą zasadowością od twardości
ogólnej. Różnica pomiędzy zasadowością a twardością ogólną jest
określana jako zasadowość alkaliczna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz