Państwowy dług publiczny i dług Skarbu Państwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwowy dług publiczny i dług Skarbu Państwa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Państwowy dług publiczny i dług Skarbu Państwa Państwowy dług publiczny jest pojęciem szerszym niż dług Skarbu Państwa.
Państwowy dług publiczny oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami tego sektora.
Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: - wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne
- zaciągniętych kredytów i pożyczek
- przyjętych depozytów
- wymagalnych zobowiązań
a) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem
b) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz